SMVTI သက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္းမွ သင္တန္းမ်ားေမလ ၇ ရက္တြင္ဖြင့္လွစ္မည္

SMVTI သက္ေမြးပညာ သင္တန္းေက်ာင္းမွ သင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၇ ရက္မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ေပးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဖြင့္လွစ္မယ့္ သင္တန္းေတြကေတာ့ Hospitality & Tourism နဲ႔ Engineering & Technology ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းသို႔ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီး အသက္ ၁၆ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရွိတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ တက္ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။ သင္တန္းကာလ ၆ လ တက္ေရာက္ရမွာျဖစ္ၿပီး သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက အသိအမွတ္ျပဳ ေအာင္လက္မွတ္ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ စာေတြ႕လက္ေတြ႕ အသံုးျပဳကာ သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားလုိသူေတြအေနနဲ႔ ေလွ်ာက္လႊာနဲ႔အတူ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ေအာင္လက္မွတ္မိတၱဴ၊ အမွတ္စာရင္ မိတၱဴ၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴေတြကုိ ပူးတြဲေလွ်ာက္ထား ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္လႊာေတြကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္မွ ၁၆ ရက္ထိ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအတြင္း အမွတ္ ၁၂၃၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ဖုန္း-၀၉၇၈၁၀၀၂၅၇၂ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

-သႏၲာ