Seameo Chat Basic Levle I (2/2019) သင္တန္း၀င္ခြင့္ ဧၿပီ ၃ ရက္တြင္ေလွ်ာက္ထားရမည္

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ပညာေရးဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕က ေဒသဆုိင္ရာ သမိုင္းႏွင့္႐ိုးရာဓေလ့ဌာနမွ ဖြင့္လွစ္တဲ့ CHAT Communication in English Language Course, Basic Level I (2/2019) သင္တန္းအတြက္ ဝင္ခြင့္ေခၚယူ မယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

ဝင္ခြင့္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၃ ရက္၊ နံနက္ ၉ နာရီမွာ SEAMEO CHAT Facebook မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ Link မွ တစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အြန္လုိင္းမွ ေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ၿပီး ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ေျဖဆုိရမယ့္ အခ်ိန္၊ ေန႔ရက္၊ ေနရာေတြကုိ SEAMEO CHAT Facebook မွာလည္းေကာင္း၊ SEAMEO CHAT ဌာနမွာ လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းတက္ေရာက္လုိသူေတြဟာ အနိမ့္ဆံုး အေျခခံပညာအထက္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီး CHAT Communication in English Language Course ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲမွာ သင္တန္းမွ လက္ခံႏုိင္တဲ့ လူဦးေရနဲ႔အညီ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေအာင္လက္မွတ္ရွိသူေတြ ျဖစ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္တန္းကိုေတာ့ ဆီမီယိုဆုိင္ရာ သမိုင္းႏွင့္႐ိုးရာဓေလ့ဌာန ျပည္လမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ တက္ေရာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

-သႏၲာ