Saga of Nine Worlds (iOS)

iOS အသံုးျပဳထားတဲ့ device ေတြမွာ ကစားႏိုင္မယ့္ ဂိမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ဝွက္ထားတဲ့ အရာဝထၳဳေတြကို ရွာေဖြ ကစားရမယ့္ ဂိမ္းအမ်ိဳးအစား တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဝွက္ထားတဲ့ အရာဝထၳဳေတြကို ရွာေဖြ ႏိုင္မွသာ အဆိုပါ အခန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ခိုင္းတဲ့ အလုပ္ကို ေအာင္ျမင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဂိမ္းကို App Store ကေန အခမဲ့ ရယူကစားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ In App Purchase ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဂိမ္းတစ္ခုလံုးကို ကစားလိုတယ္ ဆိုရင္ အခေၾကးေငြ ေပးသြင္းမွသာ ဆက္လက္ကစားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ iOS version 9 နဲ႔အထက္မွာ ထည့္သြင္းကစားႏိုင္မယ့္ ဂိမ္းအမ်ိဳးအစား တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

Download ျပဳလုပ္လိုသူမ်ား ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

-သီဟ