Ooredoo မွ မေကြးတိုင္းရွိစာသင္ေက်ာင္းသံုးေက်ာင္းအား အလွဴေငြေပးအပ္လွဴဒါန္း

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ႏြမ္းပါးေသာကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး တိုးတက္မႈ အေထာက္အပံ့အေနျဖင့္ Ooredoo Myanmar မွ ဆားတိုင္ကန္ေက်းရြာတြင္ တည္ရွိေသာ ေရတြင္းဘုန္း ေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း၊ နံကပ္ကြ်န္းအုပ္စု ျမသလြန္ဘုရားအနီးရွိ သာသနာ့ ဂုဏ္ရည္ သီလရွင္(သင္)တြဲဖက္အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ၊ ၿမိဳ႕လုလင္ေက်းရြာရွိ ၿမိဳ႕လုလင္လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳး ေရးပရဟိတေဂဟာတို႔တြင္ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ရွိလူမႈအဖြဲ႔အစည္းသံုးခုကို ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအတြက္ ေငြက်ပ္သိန္းတစ္ရာစီအျပင္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ စာေရးကိရိယာမ်ားကိုပါ အေထာက္အပံ့ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဖုန္းတစ္မိနစ္ေျပာတိုင္းမွာရရွိလာတဲ့ ၁၅ က်ပ္ထဲမွ ၁ က်ပ္ကို စက္တင္ဘာလမွ ယခုလအတြင္း တစ္လတာစုေပါင္းၿပီးရရွိလာသည့္ အလွဴေငြမ်ားကို လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ လွဴဒါန္းေပးအပ္ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။