Photo Contest

Photo Contest

Photo Contest

ဆုေရြးခ်ယ္မည့္ ပံုစံ (၁) ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဓာတ္ပံုမ်ားကို အင္တာနက္ဂ်ာနယ္၏ Facebook စာမ်က္ႏွာျဖစ္သည့္ https://www.facebook.com/InternetJournal တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားမည္ျဖစ္သည္။ (၂) အင္တာနက္ဂ်ာနယ္ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားထဲမွ Like & Share အမ်ားဆံုးရရွိသည့္ ဓာတ္ပံု(၁) ပံုႏွင့္ အင္တာနက္ဂ်ာနယ္မွ ေရြးခ်ယ္မည့္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု စုစုေပါင္း(၂) ပံုကို ေရြးခ်ယ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ (၃) ဆုအေနျဖင့္ ၅,၀၀၀ က်ပ္တန္ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ားကို ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားမွ ေပးပို႔ရမည့္အခ်က္မ်ား (၁) အမည္၊ မွတ္ပံုတင္အမွတ္၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ ႐ုိက္ကူးသည့္ ဖုန္းအမ်ိဳးအစား ( Example – Samsung Galaxy Note 9) (၂) မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုျဖင့္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။ (၃) ဆုရရွိၿပီးသူမ်ားအေနျဖင့္ […]

Read More