ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ မိုဘိုင္းစခန္းငါးဆယ္ေက်ာ္ ဆက္သြယ္မႈျပတ္ေတာက္၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင

ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္က ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ မိုဘိုင္းစခန္းငါးဆယ္ေက်ာ္ ဆက္သြယ္မႈျပတ္ ေတာက္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္းျခင္းႏွင့္ ေလဆင္ႏွာေမာင္း တိုက္ခတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ တယ္လီဖုန္းတိုင္မ်ား က်ဳိးပ်က္ခဲ့ရၿပီး အဆိုပါ တိုင္မ်ားတြင္ သြယ္တန္းထားရွိသည့္ ေကာင္းကင္ တယ္လီဖုန္း ေကဘယ္လ္ႀကိဳးမ်ား၊ ေကာင္းကင္ ဖိုက္ဘာေကဘယ္လ္မ်ား ျပတ္ေတာက္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ထုတ္ျပန္သည္။ ဖိုက္ဘာေကဘယ္လ္မ်ား ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ ကနဦးျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္အတြင္း မိုဘိုင္းစခန္း ၃၅ ခုႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္အတြင္း မိုဘိုင္းစခန္း ၁၉ ခု၊ စုစုေပါင္း စခန္း ၅၄ ခု ဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၆ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ မိုဘိုင္းစခန္း ၃၉ ခု ပုံမွန္ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ က်န္မိုဘိုင္းစခန္း ၁၅ ခုအား ဆက္သြယ္မႈ ျပန္လည္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ျပဳျပင္ေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္းမ်ား ေခၚဆိုရခက္ခဲမႈ အနည္းငယ္ရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက အသိေပးေၾကညာထားသည္။