စတီးလ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ Sony Smartwatch 3

10917254_10152640615282825_7367515936090613965_n.jpg

Sony သည္ စတီးလ္ျဖင့္ အဓိကဖန္တီးျပဳလုပ္ထားေသာ Smartwatch 3 ဗားရွင္းသစ္ကို CES ျပပြဲတြင္ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။

Sony ၏ Smartwatch 3 တြင္ ညီညာျပန္႔ျပဴးသည့္ စတုရန္းပုံသဏၭာန္ မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္အတူ နာရီႀကိဳးမ်ားတြင္ လုံးဝန္းေသာ အနားသတ္မ်ားျဖင့္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ေပးထားသည္။ ထို႔အျပင္နာရီ၏ မ်က္ႏွာျပင္ပုံသဏၭာန္သည္ အျခားထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ျခားနားလွၿပီး ယခင္ဗားရွင္းကဲ့သို႔ ေရစိုခံကာ dongle အစား Micro-USB မွတစ္ဆင့္ အားသြင္းႏိုင္သည္။

Sony ၏ Smartwatch 3 သည္ ထူးျခားေသာ feature မ်ားႏွင့္အတူ Android Wear OS ကိုပင္ အသုံးျပဳထားသည္။ ၎စမတ္နာရီတြင္ အားကစား app မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ GPS တစ္ခုႏွင့္ Sony ၏ Lifelog fitness software ပါဝင္ေသာ္လည္း ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းကို ေစာင့္ၾကည့္ေပးေသာ feature မပါဝင္ေပ။ စမတ္နာရီ၏ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ OLED ေနရာတြင္ TFT display အသုံးျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: CNET