အရြယ္အစားေသးငယ္သည့္ Windows ကြန္ပ်ဴတာႏွစ္မ်ိဳးကို HP ပြဲထုတ္မိတ္ဆက္

10384673_10152640586547825_7190470103404936598_n.jpg

ေစ်းသက္သာသည့္ Chromebook မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အရြယ္ေသးငယ္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာ ႏွစ္မ်ိဳးကို Hewlett Packard က CES ျပပြဲတြင္ ပြဲထုတ္ျပသခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္တြင္ စတင္ေရာင္းခ်မည့္ အဆိုပါ အေသးစား ကြန္ပ်ဴတာႏွစ္မ်ိဳးတြင္ Windows ကို အသံုးျပဳထားသည္။ ေဒၚလာ ၁၈၀ တန္ Stream mini တြင္ Intel Celeron ခ်စ္ပ္အျပင္ 2GB RAM ႏွင့္ 32GB hard drive ကို ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ သိုေလွာင္မႈပမာဏ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ Microsoft ၏ OneDrive cloud သိုေလွာင္မႈစနစ္ ႏွစ္ႏွစ္စာ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္အတြက္ 200GB ပမာဏကို cloud ေပၚတြင္ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္သည္။

ေဒၚလာ ၃၂၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည့္ Pavilion mini တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုေကာင္းသည့္ ပ႐ိုဆက္ဆာကို အသံုးျပဳထားၿပီး 2GB RAM ႏွင့္ 500GB hard drive ကို ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ ဒီဇိုင္းမွာ Stream mini ႏွင့္ ဆင္တူၿပီး USB port မ်ား ပါဝင္သလို power ခလုတ္ကို အေရွ႕ဘက္တြင္ တပ္ဆင္ေပးထားသည္။ Display port မ်ားႏွင့္ audio jack ကို အေနာက္ဘက္တြင္ ေတြ႕ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားသည္ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈမွာ ၄၅ ဝပ္သာရိွသည္။

Ref: The Verge