မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ CCNA Intensive Training ဖြင့္မည္

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ ဦးစီး၍ Networking စိတ္ပါဝင္စားသူလူငယ္မ်ားအတြက္ CCNA Intensive Training ဖြင့္ လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းကာလမွာ ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္မွ ၉ ရက္ အထိျဖစ္ၿပီး သင္တန္းခ်ိန္ မွာ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ ျဖစ္သည္။ သင္တန္းေၾကးအခမဲ့ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသား ဦးေရကန္႔သတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။  ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္၊ ညေန ၅ နာရီ ေနာက္ဆံုးထားကာ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းဖုန္း ၀၂-၆၉၃၁၃ သို႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းစာရင္းေပးသြင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။