ဘဂၤလား ဘာသာစကား အသံုးျပဳထားသည့္ ပထမဦးဆံုး မိုဘိုင္းဂိမ္း ထြက္ေပၚလာ

ludo-friends.jpg

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရိွ ဂိမ္းကစား သူမ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ ၎တို႔၏ ဘာသာစကား ပါဝင္သည့္ ဂိမ္းအသစ္ တစ္မ်ိဳးကို ကစားႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အေျခစိုက္ စတူဒီယိုျဖစ္သည့္ TapStar Interactive သည္ Ludo Friends ဟုေခၚေသာ ဘဂၤလားဘာသာ စကားအေထာက္ အပံ့ေပးထားသည့္ ပထမဦးဆံုးဂိမ္းကို ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဂိမ္းကို Android ႏွင့္ Facebook ေပၚတြင္ ကစားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

TapStar ကိုတည္ေထာင္သူ ေအေကအမ္မာ ဆူဒက္ဇ္ဇာမန္က စတူဒီယို အေနျဖင့္ match-3 puzzle ကဲ့သို႔ေသာ နာမည္ေက်ာ္ဂိမ္းမ်ားကို အေျခခံထားသည့္ ဂိမ္း ၁၀ မ်ိဳးေက်ာ္ကို ဖန္တီးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ Ludo  ဂိမ္းသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ အေက်ာ္ၾကားဆံုး board ဂိမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ TapStar အေနျဖင့္ အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္၊ ထိုင္းႏွင့္ အျခားအာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ဘာသာစကား အေထာက္အပံ့မ်ား ထည့္သြင္းရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း မာဆူဒက္ဇ္ဇာမန္က ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။    

Ref: TechInAsia