သတင္းမီဒီယာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုကို တိုက္ခိုက္မည္ဟု ဟက္ကာမ်ား ၿခိမ္းေျခာက္

ap_interview_plaza_theater_02_lb_141224_16x9_992.jpg

Sony Pictures Entertaiment ကို တိုက္ခိုက္မႈ၏ ေနာက္ကြယ္ရိွ ဟက္ကာမ်ားက အမည္မေဖာ္ျပ ထားသည့္ သတင္း အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုကို ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ထားေၾကာင္း FBI ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္သစ္ တစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္၏  အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ကို The Intercept သတင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ပထမဦးဆံုး ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္က ေဖာ္ျပခ်က္အရ ဟက္ကာမ်ားသည္ သတင္းမီဒီယာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုကို ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈ ျပဳလုပ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အျခားေသာ သတင္းအဖြဲ႕အစည္း မ်ားကိုလည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္တုိက္ခိုက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ FBI မွေျပာေရး ဆိုခြင့္ရိွသူ တစ္ဦးက Fox News ထံအတည္ျပဳ ခဲ့ေသာ္လည္း ၎ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ေသအေထာက္အထား တစ္စံုတစ္ရာ မရရိွထားေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

The Intercept မွေဖာ္ျပခ်က္အရ Sony ကို “USPER1” ဟုလည္းေကာင္း၊ သတင္းအဖြဲ႕အစည္းကို “USPER2” ဟုလည္းေကာင္း ရည္ၫႊန္းေဖာ္ျပ ထားေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔အျပင္ Guardians of Peace ဟုေခၚသည့္ ဟက္ကာအဖြဲ႕သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္က FBI ၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ အရည္အေသြးကို ခ်ီးက်ဴးသည့္ message မ်ားႏွင့္ ထပ္မံၿခိမ္းေျခာက္သည့္ message မ်ားကို ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း အထက္ပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယခုလ အေစာပိုင္းက FBI သည္ Sony ကို တိုက္ခိုက္မႈအတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုးရကို ျပစ္တင္ခဲ့သည္။  သို႔ေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားက Sony ကို တိုက္ခိုက္မႈတြင္ မပါဝင္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့သလို ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကလည္း FBI ၏ ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ ျပစ္တင္စြပ္စြဲခ်က္အား ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

Ref: FoxNews