ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ Facebook အသံုးျပဳသူ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိ

asian-computer.jpg

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Facebook အသံုးျပဳသူ ၃ သန္းေက်ာ္တြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္အရြယ္မ်ား၏ အသံုးျပဳသူရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၁၂.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရိွေၾကာင္း  Amara Digital Marketing Agency ၏ Facebook application ျဖင့္ ေကာက္ယူထားေသာ စစ္တမ္းအရ သိရသည္။ ယခုလက္ရွိ ျပည္တြင္း Facebook အသံုးျပဳသူသံုးသန္းေက်ာ္တြင္ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္ အတိအက်မွာ ၃၈၀, ၀၀၀ ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္း၌ မုိဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳမႈ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ေက်ာင္းသားမ်ား မုိဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳႏႈန္း တက္လာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ Facebook သံုးစဲြသူမ်ား မ်ားျပားလာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“မိဘေတြက နဝမတန္းမွာမုိဘိုင္းဖုန္းတစ္လံုး အသံုးျပဳခြင့္ စေပးတယ္။ အဓိကကေတာ့ မိသားစုနဲ႔ အဆက္အသြယ္ ရိွေအာင္လုိ႔ပါ။ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ မုိဘိုင္း အင္တာနက္ကိုထည့္ထားၿပီး Facebook စသံုးျဖစ္တယ္။ Facebook ေပၚကေန သတင္းေတြ ဖတ္ျဖစ္တယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ေတြ လုပ္ျဖစ္တယ္” ဟု အသက္ ၁၆ႏွစ္အရြယ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေက်ာင္းသူတစ္ဦး ကေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ျပည္တြင္း Facebook   အသံုးျပဳသူမ်ားတြင္  အသက္၁၈ ႏွစ္ေအာက္အသံုးျပဳသူ အမ်ားစုသည္ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အသံုးျပဳမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ေအာက္အရြယ္မ်ား၏ Facebook အသံုးျပဳမႈမ်ားေၾကာင့္ မိဘမ်ား၏ စုိးရိမ္မႈအခ်ိဳ႕လည္းရိွလာေၾကာင္း စံုစမ္းသိရသည္။

“သားသမီးေတြ ေက်ာင္းသြားတဲ့အခါ  မိသားစုနဲ႔ အဆက္အသြယ္ရေအာင္ ဖုန္းသံုးခြင့္ေပးထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုေခတ္က နည္းပညာပိုင္း တအားတုိးတက္လာေတာ့ မုိဘုိင္းဖုန္းသံုးရင္ အင္တာနက္ ဆိုတာကို ခြင့္မျပဳလုိ႔လည္း မရဘူး။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ မုိဘိုင္းဖုန္းကေန အင္တာနက္သံုးတာ ခြင့္ျပဳထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ဖက္ကလည္း စိုးရိမ္ေနရတာမ်ဳိး ရိွတယ္။ ကေလး အရြယ္ေတြမွာ ဒီလုိ လူမႈကြန္ရက္ကေန တစ္ဆင့္ မလုိလားအပ္တဲ့ အႏၲရာယ္ေတြ ဆုိတာရိွႏုိင္တယ္” ဟု တကၠသုိလ္ဝင္တန္း ေက်ာင္းသူတစ္ဦး၏ မိခင္ျဖစ္သူတစ္ဦးကဆုိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Facebook အသံုးျပဳသူ ၃ သန္းတြင္ မုိဘိုင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္ အသံုးျပဳသူဦးေရမွာ ၂.၈ သန္းရိွၿပီး အသက္ ၂၀ႏွင့္ ၃၀ ၾကား အသံုးျပဳသူအေရ အတြက္မွာ ၁.၇၂ သန္းႏွင့္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။