မည္သည့္ကားတြင္မဆို Android Auto ႏွင့္ CarPlay သံုးႏိုင္မည့္ Parrot RNB 6

10919012_10152635067232825_776596663763287950_n.jpg

Parrot RNB 6 သည္ Apple ၏ CarPlay ႏွင့္ Google ၏ Android Auto တို႔ကို အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္မည့္ RNB 6 ထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳးကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

RNB 6 သည္ 65 watts per four channel output ပါဝင္သည့္ double-DIN ထုတ္ကုတ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎တြင္ ၇ လက္မ HD display ႏွင့္ capacitive touch ပါဝင္ၿပီး external video အတြက္ HDMI input ကို ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ အသံႏွင့္ ဗီဒီယိုအတြက္ internal storage ကို ေထာက္ပံ့ေပးထားၿပီး satellite radio အတြက္ input မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

CarPlay ႏွင့္ Android Auto အတြက္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ အဆိုပါထုတ္ကုန္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္ဝက္တြင္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ဖြယ္ရိွသည္။ ေရာင္းခ်မည့္ ေစ်းႏႈန္းကို Parrot မွ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရိွေပ။

Ref: CNET