တ႐ုတ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျပည္တြင္း၌ ဖိုက္ဘာအမွ်င္ထုတ္လုပ္ရန္ စီစဥ္

Update News_5.jpg

ရတနာပံုဖိုက္ဘာကုမၸဏီသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Yengtze Optical Fiber Company (YOFC) ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ျပည္တြင္း၌ ဖိုက္ဘာအမွ်င္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ရတနာပံုဖိုက္ဘာကုမၸဏီသည္ ျပည္တြင္း၌ ဖိုက္ ဘာေကဘယ္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဖိုက္ဘာအမွ်င္မ်ားကို ျပည္ပမွတင္သြင္း၍ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ေနရေၾကာင္း၊ ျမန္ မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဖိုက္ဘာ အမွ်င္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါက အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသအတြင္း ပထမဦးဆံုးဖိုက္ဘာ အမွ်င္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံုအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“YOFC နဲ႔ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ နည္းပညာပါပူးေပါင္းဖုိ႔ စီစဥ္ထား တာပါ။ ဖက္စပ္ကုမၸဏီအေနနဲ႔ YOFC – Yatanarpon Fiber Company ဆိုၿပီး မွတ္ပံုတင္ၿပီး သြားရင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္ မွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံသြားဖို႔ စီစဥ္ သြားပါတယ္”ဟု ရတနာပံုဖိုက္ဘာ ကုမၸဏီမွ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေတဇထြန္းကေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ရတနာပံုဖိုက္ဘာကုမၸဏီသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဖိုက္ဘာေကဘယ္ ကီလိုမီတာေပါင္း ၁၅၀၀ ခန္႔ထုတ္လုပ္ေနၿပီး ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး (MPT)၊ Ooredoo ႏွင့္ Telenor တို႔အျပင္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းကိုလည္း ေရာင္းခ်ေပးလွ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

2 Core မွ 144 Core ( Core = အမွ်င္) အထိဖိုက္ဘာေကဘယ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေနသည့္ ရတနာပံုဖိုက္ဘာကုမၸဏီသည္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားအျပင္ ျပည္တြင္းရွိ Red Link ၊ Fortune ၊ Eager ၊ Asia MegaLink စသည့္ ကုမၸဏီမ်ားထံသို႔လည္း စက္႐ံုထုတ္ ဖိုက္ဘာေကဘယ္မ်ားကို ေရာင္းခ် ေပးေနသည္ဟု သိရသည္။

တ႐ုတ္ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဖိုက္ဘာအမွ်င္မ်ားကို အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတြင္း၌ ပထမဦးဆံုးေသာ ထုတ္လုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ရတနာပံုဖိုက္ဘာကုမၸဏီသည္ ၎တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို အေရွ႕ေတာင္အာရွအျပင္ ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားဆီ သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ ျပင္ဆင္ထား သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ရတနာပံုဖိုက္ဘာစက္႐ံု၌ အသံုးျပဳထားသည့္ နည္းပညာႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္ ၊ ဂ်ပန္ ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔မွ လႊဲေျပာင္းဝယ္ယူ တင္သြင္းထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။