ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ Desktop ေရာင္းအား ဆက္လက္က်ဆင္းေန

Update News_5.jpg

ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္၌ Desktop ေရာင္းအားသည္ Laptop ေရာင္းအားထက္ ျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံေစ်းကြက္ အေနျဖင့္ Desktop ေရာင္းအားသည္ Laptop ေရာင္းအားထက္ ဆက္လက္က်ဆင္း ေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

“အရင္ႏွစ္ေတြက Laptop ေရာင္းအားပဲရွိတယ္။ ဒီတစ္ႏွစ္ အတြင္းမွာ PC (Desktop) ေရာင္းအားက ျပန္ၿပီးေတာ့ ျမင့္တက္လာခဲ့တယ္။ ေဟာင္ေကာင္မွာ ဆုိရင္လည္း PC ေရာင္းအား က ျမင့္လာတယ္” ဟု Intel မွ တာဝန္ရွိသူ Ms. Chantana Suwannawong က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္၌ Laptop ေရာင္းအားထက္ Desktop ေရာင္းအား ျမင့္တက္လာျခင္းမွာ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ေကာ္ပိုေရးရွင္း လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ေပၚေပါက္လာသည့္ လကၡဏာပင္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ Desktop ေရာင္းအား က်ဆင္းေနျခင္းမွာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ဝင္ေရာက္မႈ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

“ဒီမွာကေတာ့ အင္တာေနရွင္နယ္လို မဟုတ္ဘူး။ Laptop ေရာင္းအားက Desktop ေရာင္း အားထက္ သာေနတုန္းပဲ။ သိတဲ့အတိုင္း မိသားစုအေနနဲ႔ သံုးမယ္ဆိုရင္ေတာင္ သယ္ေဆာင္ သြားလို႔လည္းရေတာ့ Laptop ကိုပဲ ပိုအားထားၾကတယ္။ ဒီမွာက ေငြေၾကးလည္း သိပ္ၿပီးမသံုးၾကဘူး” ဟု Unique ကြန္ပ်ဴတာအေရာင္းဆိုင္မွ ကိုေက်ာ္ဆန္းဦးက ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ Laptop ႏွင့္ Desktop ကို ေစ်းႏႈန္းအရ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ဝယ္ယူသူမ်ားသည္ Laptop ကိုသာ ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူၾကေၾကာင္း၊ Desktop ေရာင္းအားထက္ Laptop ေရာင္းအား ပိုမုိေကာင္းမြန္ခဲ့သည္မွာ ေလးႏွစ္ႏွင့္အထက္ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းရွိ ကြန္ပ်ဴတာ အေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ ေစ်းကြက္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုသည္။

လွ်ပ္စစ္မီး အခ်ိန္ျပည့္ရရွိမႈ အေနအထား၊ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသယ္ေဆာင္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းရွိ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Desktop ထက္ Laptop ကို ပိုမိုႀကိဳက္ႏွစ္ သက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္း၌ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား၏ Desktop ဝယ္လိုအားမွာလည္း မ်ားျပားမႈမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။