အင္တာနက္ဆိုင္ဖြင့္လွစ္္ရန္ တစ္ႏွစ္စာလိုင္စင္ေၾကး က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ က်သင့္မည္ဟု သတင္းထြက

Update News_5.jpg

အမ်ားျပည္သူသံုး အင္တာနက္ဆိုင္ (PAC) မ်ားသည္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ အသစ္အရ Application Services လိုင္စင္ (AS) ကို ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ဟု သိရသည္။

“အခုသတင္းေတြ ၾကားေနရတာက လိုင္စင္ေၾကးက ၂၅ သိန္း၊ ႏွစ္စဥ္ေၾကးက သိန္း ၁၀၀ တဲ့။ တစ္ႏွစ္စာအတြက္ သိန္း ၁၂၅ ဆိုေတာ့ မလြယ္ဘူး။ ဆိုင္ကလည္း အေျခအေန မေကာင္းဘူး။ အခုဆိုရင္ မိုဘုိင္းအင္တာနက္လိုင္းေတြ ရလာေတာ့ လူဝင္တာကလည္း ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ေလ်ာ့သြားတယ္” ဟု လက္ရွိ အင္တာနက္ဆိုင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဦးတိုင္က ေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ နည္းဥပေဒအသစ္အရ အမ်ားျပည္သူသံုး အင္တာနက္ဆိုင္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္အသစ္ကို ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၌ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရမည္ဟု သိရသည္။

“အျခားဆိုင္ေတြေတာ့ လာသြားၿပီးေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ဆိုင္ကိုေတာ့ မလာေသးဘူး။ ၾကားေနရတာကေတာ့ လိုင္စင္ေၾကး ၂၅ သိန္းနဲ႔ Services လိုင္စင္ေၾကး ၂၅ သိန္းဆိုၿပီး သိန္း ၅၀ ေလာက္ က်သင့္တယ္ေျပာတယ္။ ဒါကို မႀကိဳက္ဘူး။ ဒါက အဓိပၸာယ္မရွိဘူးဗ်ာ” ဟု လွည္းတန္းအနီး အင္တာနက္ဆိုင္ ဖြင့္လွစ္ထားသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အင္တာနက္ဆိုင္မ်ားအတြက္ လိုင္စင္အသစ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ လိုင္စင္အသစ္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားကို အတည္ျပဳေပးႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသို႔ အင္တာနက္ ဂ်ာနယ္မွ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း အဆင္ေျပစြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ မိုဘိုင္းဖုန္း အင္တာနက္စနစ္ကို အသံုးျပဳသူ မ်ားျပားလာသည့္အေလ်ာက္ အင္တာနက္ ဆိုင္မ်ားသို႔ လာေရာက္အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္သည္ လြန္စြာနည္းပါးလာေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး အရ အင္တာနက္ဆိုင ္ဖြင့္လွစ္ရန္ အဆင္ေျပသည့္အတြက္ အင္တာနက္ဆိုင္ကို ပိတ္၍ ဂိမ္းဆိုင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖြင့္လွစ္ေနရေၾကာင္း ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမည္မေဖာ္လိုေသာ ဂိမ္းဆိုင္မွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္ကို ေရာက္သြားတယ္။ သူတို႔ေတြ သတ္မွတ္ထားတာက ကနဦးတပ္ဆင္ခ ဆိုၿပီး သိန္း ၁၀၀ ဗ်ာ။ ေလွ်ာက္လႊာေၾကးဆိုၿပီးေတာ့ ၂၅ သိန္းဗ်ာ။ ၿပီးေတာ့ တစ္ႏွစ္စာ ဝင္ေငြခြန္ရဲ႕ ၀.၅ ရာခိုင္းႏႈန္းကိုလည္း ေပးရဦးမယ္။ ဒါက လံုးဝမျဖစ္သင့္ဘူးဗ်ာ။ အခြန္ဦးစီးဌာနက ႏွစ္စဥ္အခြန္ေတြ ကလည္း ရွိေနေသးတယ္။ ဆိုင္ေတြလည္း ပိတ္ကုန္ၾကပါၿပီ”ဟု အလံုႏွင့္ ၾကည္ျမင္တိုင္နယ္ေျမ၌ အင္ တာနက္ဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဦးျမင့္ဆိုသူက ဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ အင္တာနက္ဆုိင္ ဖြင့္လွစ္ထားသူမ်ားသည္ တစ္ရက္လွ်င္ ၂ ေသာင္းက်ပ္ ဝင္ေငြရရွိရန္ ႀကိဳးစားရွာေဖြေနရသည့္အျပင္ အခန္းတည္ေနရာ လခမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ အင္တာနက္လိုင္း အတြက္ ႏွစ္စဥ္ေၾကးအျပင္ ထိန္းသိမ္းခမ်ားကိုလည္း ပံုမွန္ ေပးေဆာင္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

အင္တာနက္ဆိုင္ လိုင္စင္မ်ားကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မ ွစတင္၍ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္ အေနျဖင့္ ခ်ထားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ အင္တာနက္ဆိုင္လိုင္စင္ ခ်ထားေပးျခင္းကို ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ လိုင္စင္အေရအတြက္အရ အင္တာနက္ဆိုင္ေပါင္း ၈၀၀ နီးပါးကို ျမန္မာ အင္ဖိုတက္ခ္အေနျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန လက္ထက္၌ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားသူ အေရအတြက္ ပိုမိုနည္းပါးသြားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္သည္ အင္တာနက္ဆိုင္ လိုင္စင္အတြက္ ကနဦးလိုင္စင္ေၾကးကို ၅ ေသာင္းက်ပ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသည္ လိုင္စင္အတြက္ ကနဦး သတ္မွတ္ႏႈန္း ထားကို ၃ ေသာင္းက်ပ္အျဖစ္ ျပင္ဆင္သက္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ အင္တာနက္ဆိုင္ အေရအတြက္အေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန လက္ထက္၌ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပး ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။