ထိပ္တန္း Wireless Routers (၁ဝ) မ်ဳိး

နည္းပညာသည္ လူသားမ်ား အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ အခ်က္ အလက္ ဖလွယ္ျခင္းတို႔အတြက္  အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္ေစႏုိင္သည္။ နည္းပညာေၾကာင့္ပင္ အမ်ိဳးအစား မတူညီေသာ router မ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ၎ကို လူအမ်ားက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳလ်က္ရိွသည္။ Router သည္ ကြန္ပ်ဴတာ ကြန္ရက္တစ္ခုမွ အျခားတစ္ခုထံသို႔ အခ်က္အလက္ packet မ်ားအား ေပးပို႔ႏိုင္သည့္ ထုတ္ကုန္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ အနည္းဆံုး ကြန္ရက္ႏွစ္ခုျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ Router တြင္ အမ်ိဳးအစား ႏွစ္ခုရိွသည္။ ပထမအမ်ိဳးအစားမွာ အိမ္ႏွင့္ အေသးစား ႐ံုးခန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္မ်ိဳးမွာ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားရိွကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ Router မ်ားတြင္ ထုတ္လႊင့္မႈႏႈန္းႏွင့္ signal coverage အေပၚ မူတည္ၿပီး ကြဲျပားသည္။ ထို႔အျပင္ router မ်ားကို printer ကဲ့သို႔ေသာ ထုတ္ကုန္ မ်ားျဖင့္လည္းခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ Router အမ်ားစုတြင္ firewall ႏွင့္ VPN handling ကဲ့သို႔ေသာ လံုၿခံဳေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ ယခု ေဖာ္ျပသည့္ ထိပ္တန္း wireless router မ်ားသည္ ကမ႓ာတစ္ဝန္းတြင္ အသံုးအမ်ားဆံုး router မ်ားျဖစ္သည္။

(၁) TP-LINK TL-WR841N Wireless N300

TP-LINK TL WR841N Wireless N300 သည္ ေစ်းအႀကီးဆံုး router မ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ၎ကို အေသးစား လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႐ံုးမ်ားႏွင့္ အိမ္သံုး ကြန္ရက္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ ထုတ္လုပ္ထား သည္။

(၂) Securifi Almond Easy Setup Router

Securifi Almond Easy Setup Router တြင္ PC setup ျပဳလုပ္ရန္မလိုဘဲ router ကို setup ႏွင့္ maintain ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဆင့္ျမင့္ touch screen တစ္ခုကို  ေထာက္ပံ့ေပး ထားသည္။ ထို႔အျပင္ ၎ကို wireless router အျပင္ range extender တစ္ခု အေနျဖင့္လည္း သံုးႏိုင္သည္။

(၃) ASUS RT-N66U Wireless-N900

ေကာင္းမြန္ၿပီး တည္ၿငိမ္သည့္ signal ႏွင့္ transfer rate 900 Mbps အထိ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည့္ 2.4 GHz ႏွင့္ 5 GHz Concurrent Dual-Band Transmission မ်ားပါဝင္သည္။  ASUS AiCloud ဝန္ေဆာင္မႈကို ေထာက္ပံ့ေပးထားၿပီး setup software အတြက္ စီဒီတစ္ခ်ပ္ ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ user မ်ားကမူ အဆိုပါ စီဒီ မလိုဘဲ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

(၄) Linksys N900 Wi-Fi Wireless Dual-Band Router

ျမန္ႏႈန္းျမင့္ transfer rate ကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည့္ router ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ အသံုးတည့္ေစမည့္ USB port ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ printer ကဲ့သို႔ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သည္။ Parental control မ်ားႏွင့္ သီးျခား guest network တို႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။

(၅) TP-LINK TL-WDR 3600 Wireless N600 Dual Band

ဂိမ္းကစားျခင္း၊ high definition ဗီဒီယိုမ်ားကို အြန္လိုင္းမွ ၾကည့္႐ႈျခင္း သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳျခင္းတို႔အတြက္ သင့္ေတာ္သည္။ လံုၿခံဳေရးကို ဦးစားေပးသူမ်ားႏွင့္ အျပစ္အနာအဆာမရိွသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ႏွစ္သက္သူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎တြင္ Simultaneous 2.4GHz 300Mbps ႏွင့္ 5GHz 300Mbps ခ်ိတ္ဆက္မႈတို႔ ပါဝင္သည္။ Full gigabit port မ်ားကလည္း ျမင့္မားသည့္ transfer speed ျဖင့္ အသံုးျပဳေစႏိုင္သည္။

(၆) NETGEAR N750 Dual Band

Wi-Fi Gigabit ေလးေထာင့္ဆန္ဆန္ အသြင္အျပင္ႏွင့္ ေခ်ာမြတ္သည့္ casing တစ္ခုတို႔ပါဝင္ေသာ router ျဖစ္သည္။ WiFi အျမန္ႏႈန္းမွာ 750Mbps ျဖစ္သည္။ Windows 8 operating system အတြက္ အေထာက္အပံ့ ပါဝင္သည္။ Guest networking, network storage ႏွင့္ Live Parental Controls ကဲ့သို႔ေသာ ဆန္းသစ္သည့္ feature မ်ားကို ေထာက္ပံ့ ေပးထားသည္။

(၇) ASUS Dual-Band Wireless-N 600 Router (RT-N56U)

ASUS Dual-Band Wireless N 600 Router (RT-N56U) တြင္ Giga Fiber Internet Support ပါဝင္ၿပီး ၎သည္ သံုးစြဲသူ download ျပဳလုပ္သမွ်ကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ၎ကို printing ႏွင့္ scanning ကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ပါ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။

(၈) Asus AC2400 RT-AC87U Dual-band Wireless Gigabit

Asus AC2400 RT-AC87U Dual-band Wireless Gigabit သည္ wireless signal ကို စတုရန္းမီတာ ၄၆၅ အထိ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည္။  ၎တြင္ ေကာင္းမြန္သည့္ အျမန္ႏႈန္းအတြက္ 1GHz dual core ပ႐ိုဆက္ဆာကို အသံုးျပဳထားသည္။ ထို႔အျပင္ ကြန္ပ်ဴတာကို ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား၏ရန္မွ ကင္းေဝးေစရန္အတြက္ AiProtection ျဖင့္ ကာကြယ္ေပးထားသည္။ Dynamic DNS, IPv6 ဟုေခၚသည့္ သံုးစြဲသူစိတ္ႀကိဳက္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေသာ firewall ကိုလည္း အသံုးျပဳထားသည္။

(၉) AirPort Express

Apple ကုမၸဏီက ထုတ္လုပ္ထားသည့္ router ျဖစ္သည္။ ၎သည္ အျခား ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ မပါဝင္သည့္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ audio output လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ အဆိုပါ router ကို အင္တာနက္ ကြန္ရက္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးသည့္အခါ wireless access point တစ္ခုအေနျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ Air Play မွာ iTunes library ႏွင့္ iOS ထုတ္ကုန္ေပၚမွာ သီခ်င္းမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ မည္သည့္ stereo ထံမဆို ေရႊ႕ေျပာင္းေပးႏိုင္သည္။

(၁၀) Linksys E1200

Linksys E1200 ကို အိမ္အတြင္းရိွ မည္သည့္ေနရာမွမဆို အင္တာနက္ အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ အျမန္ႏႈန္းမွာ 300 Mbps ျဖစ္သည္။ ၎ကို wireless printer မ်ားႏွင့္ Wi-Fi ထုတ္ကုန္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္လည္း သံုးႏိုင္သည္။ အဆိုပါ router တြင္ ေခတ္မီဆန္းျပားသည့္ 802.11n ႀကိဳးမဲ့နည္းပညာကို အသံုးျပဳထားသည္။