အေမရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဖုန္းေခၚဆိုမႈကို တစ္မိနစ္လွ်င္ ၁၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ Ooredoo Mya

Update News_5.jpg

အေမရိကန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကေနဒါ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၁၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆိုႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ ကာတာဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ Ooredoo Myanmar က သတင္း ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

အဆုိပါ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာသို႔ ဖုန္းဆက္သြယ္ေခၚဆုိမႈ ႏႈန္းထားမ်ားကို ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်ေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ooredoo Myanmar ဆင္းမ္ကတ္မ်ားျဖင့္ အထက္ပါ ႏွစ္ႏုိင္ငံသို႔ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၁၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေခၚဆိုႏုိင္သည့္အျပင္ မေလးရွား၊ ထုိင္း၊ စင္ကာပူ၊ တ႐ုတ္၊ ဗီယက္နမ္၊ အိႏိၵယ၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ကေမာၻဒီးယား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ လာအုိႏွင့္ ကင္မရြန္းႏုိင္ငံမ်ားသို႔ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ဂ်ာမနီ၊ ၿဗိတိန္၊ ႐ုရွား၊ ျပင္သစ္၊ အီတလီ၊ ေနာ္ေဝး၊ ဆီြဒင္၊ နယ္သာလန္၊ ဒိန္းမတ္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ စပိန္၊ ပိုလန္၊ ၾသစႀတီးယား၊ ဂရိ၊ အုိင္ယာလန္၊ ေပၚတူဂီ၊ ႐ိုေမးနီးယား၊ ယူကရိန္း၊ ဟန္ေဂရီ၊ ခ႐ိုေအးရွား အစရိွသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ေခၚဆုိမႈကို တစ္မိနစ္လွ်င္ ၆၀၀ က်ပ္ႏႈန္းသို႔ ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။