ကိုကိုးကြ်န္းတြင္ MECTEL CDMA 800 MHz ဖုန္း စတင္အသံုးျပဳႏိုင္

Update News_5.jpg

ကိုကိုးကြ်န္းတြင္ MECTEL CDMA 800 MHz ဖုန္းမ်ား စတင္အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“ကိုကိုးကြ်န္းအျပင္ မတူပီမွာလည္း စတင္အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အဆိုပါ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။ ကိုကိုးကြ်န္းတြင္ CDMA 800 MHz မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္က က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအျပင္ အဆိုပါကြ်န္းတြင္ အင္းဝဘဏ္ခြဲ ဖြင့္လွစ္ကာ Mobile Money စနစ္ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။