နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မ်ားအား မၾကာခင္ကာလတြင္ လြတ္လပ္ေသာ တကၠသိုလ္မ်ာá

10905997_10203818285157427_5887825059765801347_n.jpg

နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ားအား မၾကာခင္ကာလတြင္ လြတ္လပ္ေသာ တကၠသိုလ္ မ်ားအျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားရန္ရွိေၾကာင္း သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္ ေက်ာ္ျမတ္က ေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ကက်င္းပခဲ့ေသာ ဆာကူရာ-ပိေတာက္စင္တာ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ “သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ကြပ္ကဲမႈေအာက္မွာရွိေနတဲ့ တကၠသုိလ္မ်ားျဖစ္တဲ့ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ားကို အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒအရ မၾကာေသာ ကာလအတြင္းမွာ လြတ္လပ္ေသာ တကၠသိုလ္မ်ား အျဖစ္ ျပဳဳျပင္ ေျပာင္းလဲသြားဖို႔ ရွိပါတယ္” ဟု အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အဲလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ သြားတဲ့အခါမွာ တကၠသိုလ္ေတြဟာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႔ ကုိယ့္ေက်ာင္းအေပၚ ကိုယ္ရပ္တည္ၿပီးေတာ့ အာဆီယံအဆင့္မီ ကမၻာ့အဆင့္မီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဒီေန႔ဖြင့္လွစ္တဲ့ အခမ္းအနားဟာ ပထမဦးဆံုး အေျခခံလို႔ လက္ခံယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယဝန္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။