Moon+ Reader Pro

Moon+ Reader Pro APK.png

Moon+ Reader Pro ဆိုသည့္ App သည္ Android OS အသံုးျပဳသည့္ Mobile Phone ႏွင့္ Tablet မ်ားေပၚမွ PDF မ်ားကို စနစ္တက် စီထား၍ ဖတ္ရႈႏိုင္မည့္ App တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါ App တြင္ PDF မ်ားကို ဖတ္႐ႈရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ထည့္သြင္းေပးထားသည့္ Featue မ်ားစြာ ပါဝင္သည္။

Moon+ Reader Pro ကို Google Play Store တြင္ အသံုးျပဳခြင့္အတြက္ ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ ၁၉.၃၁ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဝက္ဘ္ဆိုက္လိပ္စာတြင္ေတာ့ အခမဲ့ ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Android Version 2.2 ႏွင့္ အထက္တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ App တစ္ခုျဖစ္သည္။ Download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။