ခရစ္စမတ္ႏွင့္ New Year ႏွစ္သစ္ကူး ပ႐ိုမိုးရွင္းအျဖစ္ iPad Air ကို အထူး ေလ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္

ခရစ္စမတ္ႏွင့္ New Year ႏွစ္သစ္ကူး ပ႐ိုမိုးရွင္း အစီအစဥ္အျဖစ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ထိ iPad Air ကို အထူး ေလ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိသည္။

အထူး ေလ်ာ့ေစ်းအျဖစ္ iPad Air (WiFi) 16GB အား ၄၅၉,၀၀၀ က်ပ္၊ 32GB အား ၅၅၉,၀၀၀ က်ပ္၊ 64GB အား ၆၅၉,၀၀၀ က်ပ္၊ 128GB အား ၇၅၉,၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ iPad Air (Wifi + Cellular 4G) 128 GB အား ကန္ေဒၚလာ ၇၉၉ ေဒၚလာႏွင့္ ညီမွ်သည့္ ျမန္မာ က်ပ္ေငြျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ စိတ္ပါဝင္စား သူမ်ားအေနျဖင့္ Technoland အေရာင္းဆုိင္ ဖုန္း- ၀၉ ၉၇ ၀၀၃၅၁၀၁ တြင္ ဝယ္ယူႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။