အေျခခံ အဂၤလိပ္စကားေျပာ သင္တန္း တန္းခြဲသစ္မ်ားကုိ သင္တန္းေၾကး ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့၍ ဖြင့္á

English.jpg

အေျခခံ အဂၤလိပ္စကားေျပာ သင္တန္း တန္းခြဲသစ္မ်ားကုိ သင္တန္းေၾကး ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့၍ ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အိုင္တီ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းေက်ာင္းမွ သိရသည္။

သင္တန္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စာ အေျခခံမရွိသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္သည့္ Spoken English Class ၊ အင္တာဗ်ဴးမ်ား ေျဖဆိုရာ၌ Quick Response ကိုယံုၾကည္ခ်က္ရွိရွိ ေျဖဆိုႏုိင္ရန္ စသည္တုိ႔ကို အထူး ရည္ရြယ္၍ English 4 Skills ကို Beginner Level, Pre-Intermediate Level, Intermediate Level တန္းခြဲသစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။

သင္ၾကားရာတြင္ စာေတြ႕သီးသန္႔သင္ၾကားျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ လြယ္ကူေသာ group discussion ပံုစံမ်ားျဖင့္ Grammar ကိုဝွက္ကာ ေဆြးေႏြးေျပာဆို သင္ၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီး Popular Songs ႏွင့္ Story မ်ားအသံုးျပဳ၍ စိတ္ပါဝင္စားစြာ သင္ၾကားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ Grammar ထက္ စကားေျပာႏွင့္ Listening အပိုင္းကို အေျခခံေကာင္းမ်ားျဖင့္ ရဲဝင့္စြာ ေျပာဆို တတ္ေစရန္ႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ ေသြးတိုးတက္လာေစရန္အတြက္ Talk Show မ်ား၊ Group Discussion မ်ား၊ Reading မ်ား၊ Listening ေပးျခင္းႏွင့္ Team Work Activity မ်ားကို Frame အတြင္း ေလ့က်င့္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ Creativity ရွိရန္ႏွင့္ Thinkability တုိးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး Topic တစ္ခုေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး ေလ့က်င့္ရေသာေၾကာင့္ စကားေျပာစြမ္းရည္ ျမင့္မားလာၿပီး Vocabulary Power ပါ တုိးတက္လာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈလည္း ပိုမိုရရွိေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အသံထြက္ မွန္ကန္ေစ ရန္ႏွင့္ စမတ္က်က် ေျပာဆုိႏုိင္ေစရန္လည္း ေလ့က်င့္ေပးၿပီး Knowledge For English ကိုလည္း Vocabulary မ်ား၊ update ျဖစ္ေစရန္ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္တတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း အတူတကြ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ Co-operative Programme မ်ားလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။ အတန္း တစ္တန္းတြင္ ေက်ာင္းသား ၁၀ ဦးသာ လက္ခံသင္ၾကားေပးၿပီး ဆရာတပည့္ရင္းႏွီးမႈ ရရွိေစရန္ Discussion မ်ား၊ Q & A Programme မ်ား၊ Puzzle မ်ားႏွင့္ Game မ်ားကို ထည့္သြင္း၍ အခ်ိန္တိုအတြင္း English Skill တုိးတက္ေစရန္ႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ သင္ယူႏုိင္ရန္ စီစဥ္သင္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ တစ္ပတ္လွ်င္ ၅ ရက္၊ ၁ ရက္လွ်င္ ၂ နာရီ၊ သင္တန္းကာလ ၂ လ အတြင္း၊ စာသင္ခ်ိန္ နာရီ ၈၀ ႏႈန္းျဖင့္ သင္ၾကားေပးလ်က ္ရွိသည္။ တန္းခြဲသစ္မ်ားအေနျဖင့္ နံနက္ ၇ နာရီမွ ၉ နာရီ တန္းခြဲ၊ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၁ နာရီ တန္းခြဲ၊ နံနက္ ၁၁ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ တန္းခြဲ၊ မြန္းလြဲ ၁ နာရီမွ ၃ နာရီ တန္းခြဲ၊ ညေန ၃ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ တန္းခြဲ၊ ညေန ၆ နာရီ ည ၈ နာရီ တန္းခြဲ စသျဖင့္ တန္းခြဲသစ္ ၆ ခု ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ၿပီး အဆင္ေျပမည့္ တန္းခြဲအခ်ိန္မ်ား ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္ သိရွိလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ အုိင္တီကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းေက်ာင္း ဖုန္း-၀၁-၃၉၅၃၅၃၊ ၀၁-၂၅၃၂၉၃ သို႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏုိင္သည္။