ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရး တကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈမွာ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ငါးဆ ပိုမ်ား

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမရွိ ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရး တကၠသိုလ္သို႔ ယခုပညာသင္ႏွစ္၌ ေက်ာင္းသား ေလွ်ာက္ထားမႈမွာ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ငါးဆပိုမိုမ်ား ျပားလာေၾကာင္းေရဆင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာမ်ဳိးႂကြယ္က ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၊ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕လာသလို စိုက္ပ်ဳိးေရး တကၠသိုလ္မ်ားလည္း တိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္ရန္ လိုအပ္လာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းက ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာျပည္ အထက္ပိုင္းရွိ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးဘက္တြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရး တကၠသိုလ္ ထပ္မံတည္ေဆာက္ ရန္စီစဥ္ေနေသာ္လည္း  ဘတ္ဂ်က္ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရး တကၠသိုလ္က သင္ၾကားေပးႏိုင္တာက ေက်ာင္းသားသံုးရာေလာက္ ရွိေပမယ့္ ဒီႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္မွာ လာေလွ်ာက္ထားတာက သံုးေထာင္ျဖစ္ေနေတာ့ ေက်ာင္း သားဦးေရ ေျခာက္ရာပဲ လက္ခံ သင္ၾကားေပးႏိုင္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းရင္းသား ေဒသက ကေလးေတြ၊ လယ္သမား သားသမီးေတြကိုပဲ ဦးစားေပးလိုက္ရတယ္ ” ဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါ ေနျပည္ေတာ္ေရဆင္း စိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္တြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ဆရာ၊ ဆရာမေပါင္း ၁၈၀ ေက်ာ္ျဖင့္ သင္ၾကား ေပးလ်က္ရွိၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ေျခာက္ရာေက်ာ္ကို လက္ခံ သင္ၾကားေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ တကၠသိုလ္အား ၁၉၂၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ ပညာသင္ၾကားေပးခဲ့ရာ ႏွစ္ေပါင္း ၉၀ နီးပါးရွိခဲ့ေသာ္လည္း စိုက္ပ်ဳိးေရး တကၠသိုလ္ဆင္း ေက်ာင္းသား တစ္ေသာင္းေက်ာ္ အထိသာ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ႏႈိင္းဆပါကအလြန္ နည္းပါး ေသးေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ဳိးႂကြယ္က ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ တကၠသိုလ္တြင္ လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္၌ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ကန္ေဒၚလာ ၁၀.၈ သန္း အကူအညီျဖင့္ သုေတသနဓာတ္ခြဲခန္း ကိုးခုကို ေဆာက္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္မ်ား ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ သင္တန္းေပးၿပီး နည္းပညာမ်ားကို သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္၍ ယခုပညာသင္ႏွစ္ကတည္းက အဆိုပါ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိိရသည္။