အိုလံပစ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဗီြဒီယိုဂိမ္း အားကစားနည္းကို ထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္း Warcraft ဂိမ္းá€

10888593_10152601782757825_1252532614822987048_n.jpg

E-sports ဟု လူသိမ်ားေသာ ဗြီဒီယိုဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို အိုလံပစ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္း World of Warcraft ဂိမ္းဖန္တီးသူက BBC သို႔ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး World of Warcraft ဂိမ္းဖန္တီးသူ ေရာ့ဘ္ပါဒိုက အားကစားဟူသည့္ အသုံးအႏႈန္းသည္ ယခုအခါတြင္ အလြန္ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔လာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗီြဒီယိုဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲသည္ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ အားကစား တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရိွေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ e-sports ၿပိဳင္ပြဲမ်ားသည္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ပရိသတ္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး မၾကာေသးမီ က ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ရွိ လူေပါင္း ၄၀,၀၀၀ ခန္႔ ဝင္ဆံ့သည့္ ကြင္း၌ က်င္းပခဲ့ေသာ ဂိမ္းဗိုလ္လုပြဲတစ္ခုသို႔ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ လူေပါင္းမ်ားစြာ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လာေရာက္ၾကည့္႐ႈၾကသလို အြန္လိုင္းမွလည္း တိုက္႐ိုက္ ၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကသည္။

အိုလံပစ္အားကစားပြဲတြင္ e-sports ထည့္သြင္းရန္ အတြက္ အျငင္းပြားမႈသည္ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ E-sports သည္ အမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္ အားကစား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပေရာ္ဖက္ ရွင္နယ္ gamer အမ်ားစု အေနျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲအတြင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား လ်င္ျမန္စြာ ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အလြန္လ်င္ျမန္ေသာ တုံ႔ျပန္မႈတုိ႔ ျပဳလုပ္ရေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ အားကစားသစ္တစ္ခု ထည့္သြင္းျခင္းသည္ အလြန္ ၾကာျမင့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္ကို ႏိုင္ငံတကာ အိုလံပစ္ေကာ္မတီ (IOC) ကျပဳလုပ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ျပဳသည့္ အားကစား အေရအတြက္မ်ားစြာကို အဓိက ေရြးခ်ယ္ေပးသည္။ အကယ္၍သာ e-sports ကိုအိုလံပစ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲအတြင္း ထည့္သြင္းရန္ IOC က အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ၎အားကစားမွာ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ အလွမ္းေဝးေနေသးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပရိသတ္အမ်ားအျပားရွိသည့္ e-sports အားကစားကို အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ အတြင္း ထည့္သြင္းရန္အတြက္ IOC က “mind sport” (ကာယထက္ ဉာဏကို အဓိက ဦးစားေပးသည့္ အားကစား) အျဖစ္သာ စဥ္းစားမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရရန္ ခက္ခဲႏိုင္ဖြယ္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။