Acer X1173 Projector

Acer-X1173-Projector-.jpg

Acer X1173 Projector မွာ Resolution  SVGA mode (800X600) ျဖစ္ၿပီး ႐ုပ္ထြက္ အရည္အေသြး ၾကည္လင္ျပတ္သားကာ 3D Ready ျဖစ္သည္။ Contrast ratio 13000:1 ျဖစ္ၿပီး Brightness အတြက္ lumens 3,000 ANSI ကို Standard mode, lumens 2,400 ANSI ကို ECO mode အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ lamp life အေနျဖင့္ Standard mode  နာရီ ၅,၀၀၀ အသံုးျပဳႏိုင္သလို ECO mode အေနျဖင့္ နာရီ  ၆,၀၀၀၊  Extreme Eco mode ကို နာရီ ၁၀,၀၀၀ အထိ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။  Input Interface အေနျဖင့္ D-sub VGA  , Composite Video, S-Video ႏွင့္ Stereo mini Jack တစ္ခုပါ၀င္ၿပီး အေလးခ်ိန္ 2.0 kg (4.4 lbs) ရွိမည္ျဖစ္သည္။ အာမခံသက္တမ္းတစ္ႏွစ္ ေပးထားသည္။  တန္ဖိုးမွာ ကန္ေဒၚလာ ၃၈၅  ျဖစ္ၿပီး ေရႊလမင္းနဂါးကုမၸဏီ ဖုန္း – ၂၃၀၁၇၉၇၊ ၂၃၀၁၇၉၈ ၌ ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။