စမတ္ဖုန္းမူပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေဒၚလာ သန္း ၉၀၀ ျဖင့္ Apple, Microsoft ႏွင့္ Sony ေရာင္းခ်

apple-wwdc-2013-keynote-0513-2.jpg

Apple, Microsoft ႏွင့္ Sony တို႔သည္ ကုမၸဏီမ်ားအၾကား တရားရင္ဆိုင္ေနမႈမ်ား ၿပီးဆုံးေစရန္ အတြက္ ၎တို႔၏ စမတ္ဖုန္းမူပိုင္ခြင့္ ၄,၀၀၀ ခန္႔ကို ဆန္ဖရန္စစၥကိုၿမိဳ႕အေျခစိုက္ RPX ေကာ္ပိုေရးရွင္း သို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Apple  ဦးေဆာင္ေသာ Rock-star အက်ိဳးတူအဖြဲ႕အစည္းတြင္ Microsoft, BlackBerry, Ericsson ႏွင့္ Sony တို႔ပါဝင္သည္။ ၎အဖြဲ႕အစည္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ေလးႏွစ္ခန္႔က ကန္ေဒၚလာ၄.၅ ဘီလီယံျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့ေသာ မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို RPX ေကာ္ပိုေရးရွင္းသို႔ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္။ RPX သည္ Google ႏွင့္ Cisco Systems အျပင္ နည္းပညာကုမၸဏီ  ၃၀ ခန္႔ ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕ကုိ မူပုိင္ခြင့္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ထုတ္ေပးရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သြားခဲ့သည္။ အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္သည္ Android ဖုန္းမ်ားကိုတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ ဖုန္းထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ Rockstar အဖြဲ႕အၾကား တရားရင္ဆုိင္မႈမ်ားကို အဆုံးသတ္ေပးဖြယ္ရွိသည္။ RPX ေကာ္ပုိေရးရွင္းသို႔ ေရာင္းခ်လိုက္သည့္မူပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ အခ်က္အလက္ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳမႈတို႔ ပါဝင္သည္။

ယခုထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ မိုဘိုင္းလုပ္ငန္းအတြက္ သတင္းေကာင္းျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီ၏ မူပိုင္ခြင့္ စနစ္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးမႈကို အမ်ားျပည္သူသို႔ျပသႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Rockstar အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ မိုဘိုင္းႏွင့္ Microsoft ႏွစ္ခုစလုံး၏လုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေစႏိုင္ၿပီး မူပိုင္ခြင့္မ်ားကိုေရာင္းခ်မည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားရရွိကာ ၎မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Microsoft အေထြေထြ အႀကီးအကဲ အႀကံေပးႏွင့္ ဒုဥကၠ႒ အီရစ္အန္ဒါဆင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။          

Ref: CNET