ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ပညာခြ်န္ဆုရရွိသူ အေနျဖင့္ အျခားခံစားခြင့္မ်ာá€

------------------------(-----------)------------------------------------------------.jpg

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ပညာခြ်န္ဆုရရွိသူ အေနျဖင့္ ပညာခြ်န္ဆုအျပင္ အျခားခံစားခြင့္မ်ားလည္း ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဳတာပညာရွင္ အသင္း ဥကၠ႒ ဦးမင္းဦးက ေျပာသည္။

MCPA ပညာခြ်န္ဆု ရရွိသူအေနျဖင့္ ပညာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ အတြက္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ က်ပ္ႏွစ္သိန္းခြဲအျပင္ ပညာခြ်န္ဆု ခံစားေနရသည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဳဴတာပညာရွင္ အသင္း အသင္းသားႏွစ္စဥ္ေၾကး ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသင္းမွ အခါ အားေလ်ာ္စြာ ေစလႊတ္ေပးသည့္ ႏိုင္ငံျခား ပညာေတာ္သင္ဆုမ်ားကို သတ္မွတ္သည့္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီမည္ ဆိုပါက ဦးစားေပးခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ေနေသာ သင္တန္းမ်ားကိုလည္း ငါးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမင္းဦး ကေျပာသည္။

အဆိုပါပညာခြ်န္ဆုကို ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (ဗဟန္းနယ္ေျမ) မွ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ တကၠသိုလ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဳတာပညာရွင္အသင္းမွ အလုပ္ အမႈေဆာင္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ပညာခြ်န္ဆုေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႕မ်ား aရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီလိုပညာခြ်န္ဆုခ်ီးျမႇင့္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ နည္းပညာက႑မွာ တကယ္ ထူးခြ်န္ထက္ျမက္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ေတြ ေပၚထြန္းလာေစဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ တကၠသုိလ္နဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္ၾကားမွာ ေပါင္းကူးေစၿပီးေတာ့ ပညာသင္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္ပိုၿပီးေတာ့ ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ပိုၿပီးေတာ့ ခ်ီးေျမႇာက္လိုျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးမင္း ဦးက ေျပာသည္။

၂၀၁၃-၁၄ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ (ဗဟန္းနယ္ေျမ) မွ ဒုတိယႏွစ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ အထူးခြ်န္ဆံုး ရွစ္ဦးကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ပထမအႀကိမ္ ပညာသင္ဆုေပး အပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္ တတိယႏွစ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားထဲမွ ရွစ္ဦးစီကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး စုစုေပါင္း ထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသား ၁၆ ဦးကို ဒုတိယ အႀကိမ္ အျဖစ္ ပညာခြ်န္ဆု ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။