ဆိုလာအသံုးခ် လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ စနစ္ အေျခခံ သင္တန္းဖြင့္မည္

ျမန္မာဆိုလာ ပါ၀ါကုမၸဏီ လီမိတက္မွ ႀကီးမွဴး၍ Solar Photovoltaic (PV) System  (ဆိုလာ အသံုးခ် လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္စနစ္) အေျခခံသင္တန္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္မွ စတင္ကာ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါသင္တန္းအား GTC/ GTU ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ႐ူပေဗဒဘာသာရပ္ ဘြဲ႕ရမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး တက္ေရာက္လုိသူမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ရမည့္အျပင္ အ နည္းဆံုး အေျခခံပညာ အထက္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူ (သို႔မဟုတ္) အစိုးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း (GTHS) ေအာင္ျမင္ၿပီး သူမ်ားျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းေၾကးမွာ ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး စေန၊ တနဂၤေႏြ မြန္းလြဲ ၁ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ အမွတ္၁၂၈/၂၃၄၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တက္ေရာက္ရ မည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းတြင္ ဆရာဦးစိုးေအာင္ – M.Sc, B.Sc, Diploma in apply Physics (D.A.P Electronic) ႏွင့္ ဆရာမ၀င့္ဝင့္ေက်ာ္ (ဒုတိယ ပါေမာကၡ) – Ph>D (Renewable Energy) Naresuan University, Thailand တို႔မွ သင္ၾကားျပသေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားကာ လူကုိယ္တုိင္ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာမူရင္းႏွင့္ ပတ္(စ္)ပို႔ဓာတ္ပံု ၃ ပံုတုိ႔ကိုတင္ျပေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းသို႔ ၀ိဇၨာဘြဲ႕ရမ်ားႏွင့္ အေျခခံ ပညာအထက္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား တက္ေရာက္လုိပါက ဆိုလာနည္းပညာဆုိင္ရာ အေျခခံ ဗဟုသုတမ်ားကုိ စစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တက္ေရာက္လုိသူမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာဆုိလာပါ၀ါ ကုမၸဏီလီမိတက္ အမွတ္ ၁၅၊ ေက်ာင္းလမ္း၊ အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း-၀၉၄၉၁၀၁၆၅၀၊ ၀၉၃၁၄၇၁၆၅၇ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏုိင္သည္။