၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ Android 5.1 update မ်ား ျဖန္႔ခ်ိဖြယ္ ရွိဟုဆို

samsung-galaxy-note-4-android-lollipop.jpg

Google သည္ အားနည္းခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ feature အသစ္တစ္ခု ထည့္သြင္းထားသည့္  Lollipop update ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းလမ်ားတြင္ ျဖန္႔ခ်ိသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း AndroidPit မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Google အေနျဖင့္ OS အသစ္ မရရွိေသးသည့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ tablet မ်ားထံသို႔  Android 5.0 Lollipop ၏ပထမဆုံး update ကိုျဖန္႔ခ်ိ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ၎ update တြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈ အနည္းငယ္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး သတိေပးခ်က္၊ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈ ရွိေစရန္အဆင့္ ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ ၎ဗားရွင္းသစ္တြင္ Android 5.0 တြင္မပါဝင္သည့္ silent mode ျပန္လည္ပါဝင္ လာမည္ျဖစ္သည္။ Google အတြက္ အဓိက Android ဗားရွင္းအသစ္ ထြက္ရွိၿပီး လအနည္းငယ္အၾကာ update မ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းသည္  လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္ မရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း Android တြင္မတူညီေသာ handset ကို နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အသုံးျပဳေန ၾကေသာေၾကာင့္ ထုတ္ကုန္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကား အနည္းငယ္ ျခားနားမႈ ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။

Ref : CNET