ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ Barcamp Yangon 2015 က်င္းပမည္

Update News_5.jpg

ဘားကမ့္ရန္ကုန္၏ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္သည့္ Barcamp Yangon 2015 ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္တုိ႔တြင္ MICT Park ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တက္ေရာက္လိုသူမ်ားအတြက္ တက္ေရာက္ခြင့္ လက္မွတ္မ်ားကို ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွစတင္၍ Register ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ Register Link ကို ဘားကမ့္ ရန္ကုန္၏ ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာႏွင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္သည့္ www.barcampyangon.org တို႔တြင္ မၾကာခင္ တင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘားကမ့္ရန္ကုန္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။ ပြဲတက္ေရာက္မည့္သူမ်ား အေနျဖင့္ ထိုလက္မွတ္မ်ားကို Print ထုတ္လာရမည္ျဖစ္သည္။

“အခန္းေတြကို အခ်ိန္ေတြ၊ ဇယားကြက္ေတြနဲ႔ ထားေပးထားမယ္။ ဦးရာလူစနစ္နဲ႔ အခန္းေတြမွာ အသိပညာ ေဝမွ်ႏိုင္ပါတယ္။ အသိပညာ ေဝမွ်ေပးမယ့္ အခ်ိန္ကို ၄၅ မိနစ္ သတ္မွတ္ေပး ထားပါတယ္” ဟု ဘားကမ့္ရန္ကုန္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီမွ ဦးေဇာ္ေဇာ္မ်ဳိးလြင္က ေျပာသည္။

Register ျပဳလုပ္ျခင္းကို ဇန္နဝါရီလလယ္ခန္႔တြင္ ပိတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။