ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မ်ားစြာေၾကာင့္ "The Interview" ႐ုပ္ရွင္ ျဖန္႔ခ်ိမည့္ ရက္ကို Sony ေရြ႕ဆိုင္း

sonypictureslogo.jpg

Sony သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားစြာ လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ “The Interview” ႐ုပ္ရွင္ျဖန္႔ခ်ိမည့္ရက္ ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သြားခဲ့သည္။

ထိုၿခိမ္းေျခာက္ မႈမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ ၎ဇာတ္ကားတင္သည့္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ဆိုသည့္ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ရရွိထားျခင္းျဖစ္သည္။ အမည္မေဖာ္ျပထားေသာ အာဏာပိုင္မ်ားက စုံစမ္းစစ္ေဆး မႈမ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းႏွင့္ အေမရိကန္ အစိုးရတြင္ Sony တိုက္ခိုက္မႈ ေနာက္ကြယ္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္ထားေၾကာင္း Wall Street Journal ႏွင့္ New York Times တို႔မွ ေဖာ္ျပထားသည္။ Sony က ၎တို႔တြင္ ဇာတ္ကား ျဖန္႔ခ်ိမႈအတြက္ စီစဥ္ထားမႈမ်ား

မရွိေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ “The Interview” ဇာတ္ကား ျဖန္႔ခ်ိေရးကို ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ရသည့္ အတြက္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိေၾကာင္း၊ ၎လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အေမရိကန္ ျပည္သူမ်ား၊ ကုမၸဏီ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီတို႔ ထိခိုက္မႈမ်ားျဖင့္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း Sony ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူက ထုတ္ျပန္သြားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္သည္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားစြာက ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္တြင္ “The Interview” ဇာတ္ကားကို ျပသမည့္ အစီအစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ Sony က ႐ုပ္ရွင္႐ံု ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ ပရိသတ္၏ လုံၿခဳံေရးကို စိုးရိမ္ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

၎ “The Interview” ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ကို လုပ္ႀကံသည့္ အေၾကာင္းကို ဟာသဆန္ဆန္ ႐ုိက္ကူးထားသည့္ ယခုရာသီအတြင္း လူေျပာအမ်ားဆုံး ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား တစ္ကားျဖစ္သည္။

Ref : CNET