Cell Phone Secret

screen480x480.jpeg

Cell PHone Secret ဆိုသည့္ App သည္ iPhone, iPad  အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ မိမိတို႔အသံုးျပဳသည့္ iDevice မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္ပံုမ်ားကို နားလည္ေစရန္အတြက္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးထားသည့္ App တစ္ခုျဖစ္သည္။ DFU Mode မ်ား ဖြင့္ပံု၊ Incoming Call မ်ား မဝင္ေစရန္အတြက္ တားဆီးပံုအျပင္ အျခားေသာ iPhone, iPad တို႔တြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ Feature မ်ားအသံုးျပဳပံု မ်ားစြာကို ေဖာ္ျပေပးထားသည္။

အဆိုပါ App ကို အသံုးျပဳခြင့္အတြက္ ယခင္က iTunes Store တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၀.၉၉ ေပးသြင္းရၿပီး ယခုအခါမွာေတာ့ အခမဲ့ရယူ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ App တစ္ခုျဖစ္သည္။ iOS Version 3.0 ႏွင့္အထက္တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ App တစ္ခုျဖစ္သည္။ Download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။