သံုးစြဲသူမ်ား အတြက္ Filter အသစ္မ်ားကုိ Instagram ျဖန္႔ခ်ိ

နာမည္ေက်ာ္ ဓာတ္ပုံေဝမွ်ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း app တစ္ခုျဖစ္ေသာ Instagram သည္ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ဓာတ္ပုံ filter အသစ္ငါးခုကို ျဖန္႔ခ်ိေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Instagram သည္ ဓာတ္ပုံမ်ားကိ ုဝါးျခင္းႏွင့္ အေရာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထည့္သြင္းႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို လြန္ခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္ခန္႔က စတင္လုပ္ကုိင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါတြင္ သုံးစြဲသူ သန္း ၃၀၀ေက်ာ္ ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးမႈ ေရစီးေၾကာင္းသည္ ေျပာင္းလဲခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖုန္းအတြင္း ပါဝင္သည့္ ကင္မရာသည္ ႐ုပ္ထြက္အလြန္ ေကာင္းမြန္လာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းအတြင္း တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ မ်ားစြာျပဳလုပ္ ထားသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း၊ လူမ်ားသည္ အမွတ္တရ ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ေဝမွ်႐ုံ သာမက ဓာတ္ပုံမ်ားကို ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းအျပင္ စိတ္ခံစားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ဗြီဒီယိုမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္းတုိ႔အတြက္ အခ်ိန္ကုိ ဂ႐ုတစိုက္ သုံးစြဲၾကေၾကာင္း Instagram blog တြင္ ေရးသားထားသည္။

ယခုအခါတြင္ Instagram သည္ဓာတ္ပုံမ်ားတြင္ အထူးျပဳလုပ္ခ်က္မ်ား အသုံးျပဳၿပီးသည့္အခါ ဓာတ္ပုံမ်ား ျပသေပးသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ရွိ icon ႏွင့္အတူ app တြင္းရွိ filter မ်ား၏ layout ကိုလည္း update ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

Ref:CBS