ေျမာက္ကုိရီးယားႏိုင္ငံတြင္ အင္တာနက္ျပတ္ေတာက္မႈ ျဖစ္ပြား

_79901905_79901904.jpg

ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံတြင္ အင္တာနက္ ျပတ္ေတာက္မႈဒဏ္ကို အႀကီးအက်ယ္ ခံစားေနရေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ခုလုံး၏ အင္တာနက္အသုံးျပဳမႈကို ျဖတ္ေတာက္ထားျခင္း ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔ အင္တာနက္ျပတ္ေတာက္မႈသည္ အေမရိကန္၏ Sony Pictures တိုက္ခိုက္ခံရမႈ ေနာက္ကြယ္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား ပါဝင္ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈ ေပၚထြက္လာၿပီး ရက္အနည္းအငယ္အၾကာ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရတ္အိုးဘားမားက ၎ကိစၥအေပၚ စနစ္တက် အေရးတယူတုံ႔ျပန္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာပိုင္မ်ားကမူ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ အင္တာနက္ျပတ္ေတာက္မႈမ်ားတြင္ အေမရိကန္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈအေပၚ မွတ္ခ်က္မ်ား မေပးခဲ့ၾကေပ။ ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားက ေျမာက္ကိုရီယားႏိုင္ငံတြင္ အင္တာနက္ ျပတ္ေတာက္မႈသည္ နည္းပညာပုိင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာသို႔မဟုတ္ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၄နာရီအတြင္း ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ျပင္ပကမၻာႏွင့္ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈသည္ ယခုအခါ offline ျဖစ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အင္တာနက္ဆန္းစစ္မႈ သုေတသနကုမၸဏီ Dyn မွ ေဒါလ္မာဒိုရီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အင္တာနက္ နည္းပညာဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ Arbor Networks သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ စေနေန႔က စတင္၍ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ားကို DDoS တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ လက္တစ္ဆုပ္စာ လူအနည္းငယ္မွ်သာ အင္တာနက္ကို သုံးစြဲလ်က္ရွိၿပီး ကမၻာေပၚရွိ လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈအရွိဆုံး ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ တစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသည္။

Ref: BBC