ေအာ္ပေရတာမ်ား အေနျဖင့္ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို တယ္လီဖုန္းလမ္းၫႊနá

10676360_836410169725761_4465939136404538695_n.jpg

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ တစ္ခုျဖစ္သည့္ Telenor ၏ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား အရ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို တယ္လီဖုန္းလမ္းၫႊန္၌ ႐ိုက္ႏွိပ္ ေဖာ္ျပျခင္းကို ၎တို႔အေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။

မိုဘုိင္းဖုန္းလိုင္း ဝယ္ယူစဥ္ ျဖည့္သြင္းရသည့္ နာမည္ အပါအဝင္ ကိုယ္ပိုင္ မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ အျခားေသာ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို တယ္လီဖုန္းလမ္ၫႊန္၌ ထည့္သြင္းျခင္းကို မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူ အခ်ဳိ႕ လက္ခံႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း မိုဘိုင္းဖုန္း လိုင္းအသံုးျပဳသူ အခ်ဳိ႕က  တယ္လီ ဖုန္းလမ္းၫႊန္ထုတ္ေ၀ျခင္းသည္ ေအာ္ပေရတာ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖစ္သည္ ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

Telenor ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ စာမ်က္ႏွာ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္အရ ၎တို႔ အေနျဖင့္အသံုးျပဳသူ၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္မ်ားကို တယ္လီဖုန္းလမ္းၫႊန္ အေနျဖင့္  ႐ိုက္ႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ေသာ္လည္း မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူ အေနျဖင့္  ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳေစလိုျခင္း မရွိခဲ့ပါက ၎တို႔ထံ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္သည္ဟု ပါရွိသည္။

“အသိေပးတာပဲ ကံေကာင္းတာေပါ့။ MPT ကလည္း ဒီလိုပဲ လူနာမည္ေတြနဲ႔  တယ္လီဖုန္းလမ္း ၫႊန္ေတြထဲမွာ ထည့္ေနတာပဲ။ ကိုယ္မေက်နပ္ရင္မသံုး႐ံုဘဲရွိတယ္ေလ။ မွန္တယ္၊ မွားတယ္ လို႔ေတာ့ မေျပာခ်င္ဘူး။ ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း ရွိေနတာပဲ။ ဖုန္းနံပါတ္ေတြဆိုရင္လည္း ေခၚဆိုတဲ့ အခါမွာေပၚေနတာပဲ။ ဒါကိုပိတ္ခ်င္ရင္ ႏိုင္ငံျခားမွာ ပိုက္ဆံေပးရတယ္။  ဒါကေအာ္ပေရ တာေတြရဲ႕ပိုက္ဆံရွာတဲ့နည္းေပါ့” ဟု Zwenexsys Intl Ltd မွ MD ျဖစ္သူ ကိုသာထက္ကေျပာသည္။

Technomation ကုမၸဏီမွ CEO ျဖစ္သူ ကိုထူးျမင့္ေနာင္၏ အဆိုအရ တယ္လီဖုန္းလမ္းၫႊန္ ထုတ္ေဝးေပးျခင္း သည္ ႏိုင္ငံတကာဖုန္း ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ Privacy Law မရွိေသးသည့္ အတြက္ နစ္နာမႈမ်ားရွိခဲ့ပါက တရားစြဲဆိုရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

“သူ႔ကိုပဲအျပစ္မေျပာဘဲ ကိုယ္ေတြရဲ႕ Regulatory ဘက္ကေန အတိုင္းအတာတစ္ခုကို ကန္႔သတ္ေပးႏိုင္ရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့” ဟု ၎ကဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို တယ္လီဖုန္း လမ္းၫႊန္၌ ထည့့္သြင္းႏိုင္သည္ဟု ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာဘက္မွ ေၾကညာထားျခင္းသည္   အသံုးျပဳသူမ်ားေပၚဂ႐ုစိုက္မႈ ရွိသည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္၌ တယ္လီဖုန္းလမ္းၫႊန္တြင္ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္သြင္းပါက တိက်မႈ မရွိႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း၏ အလုပ္ အမႈေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္ကဆိုသည္။

မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္း အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ မိုဘုိင္းဖုန္းဝယ္ယူစဥ္ ျဖည့္သြင္းရသည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အေလးထား ျခင္းမရွိဘဲ ၁၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ လြယ္ကူစြာရရွိေနသည့္ မိုဘိုင္းဆင္းမ္ ကတ္မ်ားကို အျခားလူ တစ္ေယာက္သို႔ လြယ္လြယ္ကူကူ အသံုးျပဳရန္ ေပးအပ္ထားၾကသည့္အတြက္ နာမည္၊ မိုဘုိင္းဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ အျခားေသာ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မွားယြင္းမႈ ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။