ငါးမန္းအသြင္ သဏၭာန္ႏွင့္တူေသာ အေဝးထိန္း ေရယာဥ္ကို အေမရိကန္ ေရတပ္ဖန္တီး

‘GhostSwimmer’-Drone.jpg

အေမရိကန္ ေရတပ္သည္ ပင္လယ္ သမုဒၵရာအတြင္း ငါးမန္းကဲ့သို႔ လႈပ္ရွားသြားလာကာ ေထာက္လွမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ Ghost Swimmer စက္႐ုပ္ကို တီထြင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စမ္းသပ္မႈသည္ ေရတပ္အတြင္းအ သုံးျပဳရန္ ပင္တဂြန္မွ ဖန္တီးထားေသာ ေရေအာက္တြင္ သြားလာႏိုင္သည့္ ယာဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္  UUVs မ်ားေနာက္မွ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အေမရိကန္ ေရတပ္သည္ သမုဒၵရာတြင္းရွိ သက္ရွိသတၱဝါ မ်ားကဲ့သို႔ လႈပ္ရွားသြားလာႏိုင္သည့္ စက္႐ုပ္ေရခူ တစ္မ်ိဳးဖန္တီးၿပီး ေရေအာက္၌ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားကိုလည္း ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ ထားေၾကာင္းသိရသည္။  Ghost Swimmer အေဝးထိန္း ေရယာဥ္သည္ တူနာငါး၏ ေရြ႕လ်ားပုံကို ရယူကာ ငါးမန္းတစ္ေကာင္ ေက်ာ႐ုိးပုံစံအတိုင္း ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္သည္။

၎အေဝးထိန္း ေရယာဥ္၏ အရွည္မွာ ၅ ေပခန္႔ရွိၿပီး အေလးခ်ိန္မွာ ေပါင္ ၁၀၀ ရွိကာ ေရေအာက္အနက္ ၁၀ လက္မမွ ေပ ၃၀၀ အထိ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ေရတပ္မွ ထုတ္ျပန္သြားခဲ့သည္။ Ghost Swimmer သည္

သေဘာၤေမာင္းသူမ်ားႏွင့္ သေဘာၤသားမ်ားကို လုံၿခဳံမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ တာဝန္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Boston Engineering ကုမၸဏီ Advanced System Group ဒါ႐ိုက္တာ မိုက္ကယ္႐ူဖိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: CSMonitor