ေစ်းကြက္ရွယ္ယာ က်ဆင္းေနေသာ္လည္း စမတ္ဖုန္း ေစ်းကြက္၏ ထိပ္ဆံုးေနရာ၌ Samsung ဆက္လက္ ရပ္တည္ေန

hero2.jpg

ေစ်းကြက္ရွယ္ယာ က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း Samsung သည္ ယခုႏွစ္တတိယ သံုးလပတ္တြင္ စမတ္ဖုန္း ေစ်းကြက္ကို ဆက္လက္ဦးေဆာင္ ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း Gar-tner သုေတသန အဖြဲ႕မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တတိယ သံုးလပတ္တြင္ Samsung ၏ ကမ႓ာတစ္ဝန္း စမတ္ဖုန္း ေရာင္းခ်မႈသည္ ၇၃.၂ သန္းရိွခဲ့ၿပီး ေစ်းကြက္ရွယ္ယာ ၂၄.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည္။ ၎၏ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ တတိယ သံုးလပတ္ ေစ်းကြက္ရွယ္ယာသည္ ၃၂.၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွခဲ့ၿပီး စမတ္ဖုန္း အလံုးေရ ၈၀.၄ သန္း ေရာင္းခ်ခဲ့ရသည္။

တတိယ သံုးလပတ္တြင္ Apple က စမတ္ဖုန္း အေရာင္းရဆံုး ကုမၸဏီျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ၃၀.၃ သန္းသာ ေရာင္းခ်ခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ စမတ္ဖုန္း ေရာင္းခ်မႈ ၃၈.၂ သန္းအထိ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္အေျခစိုက္ စမတ္ဖုန္း ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ Huawei ႏွင့္ Xiaomi တို႔၏ ေရာင္းအားမွာလည္း ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Samsung  သည္ တ႐ုတ္ ကဲ့သို႔ေသာ အေရးပါသည့္ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား၏ ေရာင္းခ်မႈအား ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ရွယ္ယာ က်ဆင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ Gartner ၏အဆိုအရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ Samsung စမတ္ဖုန္း ေရာင္းအားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ ၂၈.၆ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ဧၿပီလက မိတ္ဆက္ခဲ့သည့္ Samsung ၏ နာမည္ေက်ာ္ Galaxy S5 ေရာင္းအားမွာလည္း ေစ်းကြက္ရွယ္ယာ က်ဆင္းျခင္း၏ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ Samsung Galaxy S5 ေရာင္းခ်မႈသည္ Galaxy S4 ေရာင္းခ်မႈထက္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ Galaxy S5 ေရာင္းအားသည္ ယခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ေစ်းကြက္တစ္ခုတည္း၌ သာျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး က်န္ေစ်းကြက္ အားလံုးတြင္ က်ဆင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တတိယ သံုးလပတ္တြင္ Samsung သည္ မိုဘိုင္းဖုန္း ၁၁၇ သန္း ေရာင္းခ်ခဲ့ရေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ သံုးလပတ္တြင္မူ မိုဘိုင္းဖုန္း ေရာင္းခ်မႈ ၉၄ သန္းအထိ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း Gartner မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Ref : CNET