ခိုးကူး ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကို အသိပညာ ေပးရန္အတြက္ Microsoft ႏွင့္ ဂ်ကာတာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ပူးေပါင္း

pirated-software.jpg

Akamai Technologies ၏ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ အစီရင္ခံစာအရ hacking ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိပ္ဆံုးမွ ရပ္တည္ခဲ့သည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၌ ခိုးကူး ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကို အသိပညာ ေပးရန္အတြက္ Microsoft ႏွင့္ ဂ်ကာတာ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈသည္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံရိွ လူသံုးကုန္ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳမႈကို ကာကြယ္ေပး ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ျပည္တြင္းသတင္း ေပၚတယ္ျဖစ္သည့္ Kompas မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Microsoft ႏွင့္ ဂ်ကာတာ ရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႔သည္ အင္ဒိုနီးရွား အစိုးရအေနျဖင့္ လူသံုးကုန္ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဒီဂ်စ္တယ္ ဒုစ႐ိုကမႈမ်ား၏ အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ ေပးရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားေသာ ႏိုင္ငံ၏ မူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒ No.28/2014 အတိုင္း အေျပာင္းအလဲ မရိွေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟုဆိုသည္။

“ဆိုက္ဘာ ဒုစ႐ိုက္မႈနဲ႔ mal-ware တိုက္ခိုက္မႈေတြက အေရးပါတဲ့ လံုၿခံဳေရး ျပႆနာေတြ ျဖစ္လာပါၿပီ။ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္းစီနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ ေတြဟာ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ခိုးယူခံေန ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ အြန္လိုင္းလံုၿခံဳမႈနဲ႔ ေဆာ့ဖ္ဝဲအစစ္အမွန္ အသံုးျပဳျခင္းရဲ႕အေရးပါမႈေတြကို လူမႈအသိုက္ အဝန္းေတြနဲ႔ တကၠသိုလ္ေတြမွာ ေဝမွ်သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဂ်ကာတာ ရဲမွဴးႀကီးျဖစ္သူ ဘူဒီဝစ္ဒ္ဂ်ာနာကိုက ဆိုခဲ့သည္။

Microsoft Indonesia မွ ဒါ႐ိုက္တာ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ အင္ဒရီစ္ဒီယန္ တို႐ိုကလည္း “အင္ဒိုနီးရွား တစ္ဝန္းလံုးက သံုးစြဲသူေတြကို ကာကြယ္ေပးဖို႔က Microsoft ရဲ႕အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: TechInAsia