၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ 4G Lenovo စမတ္ဖုန္း သစ္ႏွစ္မ်ိဳး အတြက္ Intel အေထာက္အပံ့ ေပးမည္

intel-logo.jpg

Lenovo သည္ Intel မွအေထာက္အပံ့ ေပးထားသည့္ စမတ္ဖုန္းသစ္ ႏွစ္မ်ိဳးကို လာမည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ မိတ္ဆက္ေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ Intel သည္ အဆိုပါ Lenovo ဖုန္းမ်ားအတြက္ 64-bit Atom ပ႐ိုဆက္ဆာႏွင့္ LTE-Advanced modem ခ်စ္ပ္တို႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ၎ဖုန္း ႏွစ္မ်ိဳးအနက္ တစ္မ်ိဳးကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ အေစာပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ မိတ္ဆက္ ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္မ်ိဳးကို အျခား နာမည္ေက်ာ္ ေစ်းကြက္မ်ားအတြက္ ျဖန္႔ခ်ိမည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ သတင္းသည္ ဇန္နဝါရီလ အေစာပိုင္းတြင္ လက္စ္ဗီးဂက္စ္ ၿမိဳ႕၌က်င္းပမည့္ CES ျပပြဲမတိုင္မီ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္ အလိုတြင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ျပပြဲတြင္ Intel ႏွင့္ Lenovo အျပင္ အျခားနည္းပညာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက ၎တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို မိတ္ဆက္ျပသ သြားမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ Intel သည္ လာမည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ပထမဦးဆံုး 4G system-on-a-chip ကို SoFIA အမည္ျဖင့္ မိတ္ဆက္ ေပးဖြယ္ရိွသည္။ ပ႐ိုဆက္ဆာ တစ္ခုႏွင့္ modem ပါဝင္ေသာ ခ်စ္ပ္မ်ားသည္ သီးျခား ပ႐ိုဆက္ဆာႏွင့္ ေရဒီယို ခ်စ္ပ္မ်ားထက္ အရြယ္ေသးငယ္သလို စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ဟန္းဆက္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားက မ်က္စိက်လ်က္ ရိွသည္။ အဆိုပါခ်စ္ပ္သည္ Intel က Qualcomm ၏ Snapdragon system-on-a-chip  ႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ ေစႏိုင္ဖြယ္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

Ref : CNET