ဗီယက္နမ္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႏွင့္ ရတနာပံုတယ္လီပို႔ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ ပူးေပါင္းရန္ နီးစပ္ေန

10547502_553794471392774_5435838150789080667_n.jpg

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ စစ္တပ္ပိုင္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ေသာ Viettel Mobile သည္ ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ ရတနာပံုတယ္လီပု႔ိဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႏွင့္ပူးေပါင္း ၿပီး ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ရန္ အလြန္နီးစပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္း သိရသည္။

ရတနာပံုတယ္လီပုိ႔ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အဆုိပါ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိက်သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈ မရိွေသးေသာ္လည္း ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္း သြားမည္ဆိုျခင္းကိုသာ ျပည္တြင္း မီဒီယာသုိ႔ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားထားျခင္း ရိွခဲ့သည္။

အဆုိပါ ဗီယက္နမ္စစ္တပ္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီဘက္မွ သေဘာတူညီခ်က္ကို ေစာင့္ဆုိင္းေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျပည္ပသတင္းဌာန အခ်ဳိ႕၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးမုိဘုိင္းဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Viettel Mobile သည္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ရတနာပံု တယ္လီပို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္းႏွစ္ေထာင္ နီးပါးအထိကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံတြင္း လူဦးေရ ျဖစ္သည့္ ၅၃ သန္းေက်ာ္၏ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ပမာဏသည္ မုိဘိုင္းဖုန္းမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္လာႏုိင္ၿပီျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အခ်ိန္တိုအတြင္း၌ ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာျခင္းေၾကာင့္  Viettel Mobile   အေနျဖင့္  ယခုကဲ့သို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္စိတ္ဝင္စားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

Viettel သည္ ျပည္တြင္း ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မွ စတင္ကာ ဝင္ေရာက္ေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ အစိုးရ၏ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းလုုပ္ကုိင္ခြင့္ တရားဝင္ လုိင္စင္ ရရိွထားေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေလးခု အနက္ ရတနာပံုတယ္လီပုိ႔ကုမၸဏီ တစ္ခုတည္းသာ ယခုလက္ရိွအခ်ိန္ထိ လုပ္ငန္း စတင္ မလုပ္ကိုင္ ရေသးျခင္းျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၅ တြင္ လုပ္ငန္း စတင္လည္ပတ္သြားမည္ဟု သိရသည္။