B.Tech မွ B.E ေပါင္းကူးဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ က်င္းပမည္

MB.jpg

သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ သိပၸံမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားလ်က္ရွိေသာ B-Tech သင္တန္းမ်ား၏ အတန္းတင္ စာေမးပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ၿပီး တစ္ဆင့္ျမင့္ သင္တန္းမ်ားသို႔ ဆက္လက္ တက္ေရာက္ခြင့္ မရခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအားလံုး အတြက္ ေပါင္းကူး ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝင္ခြင့္အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲေျဖဆုိခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ ေျဖဆိုရမည့္ ဘာသာရပ္အလိုက္ Scope မ်ားကို မိမိတို႔ B.Tech သင္တန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ေကာ လိပ္၊ သိပၸံမ်ားတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္မွ စတင္ရယူႏုိင္ၿပီး B.Tech ဘြဲ႕လက္မွတ္မူရင္း (သို႔မဟုတ္) ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ၊ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား (မိတၱဴ)၊ အက်င့္ စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ကိုယ္တုိင္ဝန္ခံခ်က္ႏွင့္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ား၏ ဝန္ခံခ်က္၊ တစ္လအတြင္း ႐ိုက္ကူးထားေသာ ပတ္စ္ပုိ႔အရြယ္ ေရာင္စံုဓာတ္ပံု ၄ ပံု တို႔ႏွင့္အတူ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ေပါင္းကူးဝင္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားသည့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ သူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားသည့္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ သိပၸံမ်ားတြင္ ဝင္ခြင့္အရည္အခ်င္း စာေမးပြဲကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၇ ရက္တြင္ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ကို နံနက္ ၉ နာရီမွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္ကို ဇြန္လ ၂၈ ရက္တြင္ နံနက္ ၉ နာရီမွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိလည္းေကာင္း ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္ ထပ္မံသိရွိလုိပါက ေက်ာင္းသားေရးရာဌာန၊ စက္မႈႏွင့္ သက္ေမြးပညာဦးစီးဌာန (႐ံုးခ်ဳပ္) ေနျပည္ေတာ္၊ ဖုန္း-၀၆၇-၄၀၄၁၈၂ ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ နည္းပညာ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ သိပၸံမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းစံုစမ္းႏုိင္သည္။