Browser ballot screen ကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည့္ Microsoft

aa-browser-3-zaw2.png

ဥေရာပသမဂၢသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၌ Microsoft browser လႊမ္းမိုးထားခ်ိန္တြင္ သုံးစြဲသူမ်ား browser မ်ားကို ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ Microsoft တို႔၏ သေဘာတူညီခ်က္သည္ ပ်က္ျပယ္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ဥေရာဂသမဂၢတြင္ Microsoft သည္ Windows ႏွင့္အတူ Internet Explorer browser ကိုသာထည့္သြင္းထားၿပီး browser ေစ်းကြက္အတြက္ မညီမွ်မႈျဖစ္ေပၚေအာင္ ျပဳလုပ္ေနမႈအေပၚ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ေဆြးေႏြးမႈ၏ ရလဒ္အျဖစ္ ဥေရာပသမဂၢရွိ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက “browser ballot ” ဟုေခၚသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို လႊင့္ခဲ့သည္။ Microsoft သည္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ သုံးစြဲသူမ်ားသည္ Windows တြင္ပါဝင္ေသာ Internet Explorer ထက္ အသုံးျပဳလိုသည့္ browser ကို ကိုယ္တိုင္ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္တစ္ခု လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ၎ EU Browser Ballot ဆိုက္တြင္ ယခုဝက္ဘ္ဆုိက္ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ဥေရာပသမဂၢဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ အညီ Microsoft မွ ဖန္တီးေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခါတြင္ ဥေရာပသမဂၢမွ ျပ႒ာန္းထားေသာ စည္းကမ္းမ်ား ျပည့္ေျမာက္သြားၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Microsoft အေနျဖင့္ ယခုဝက္ဘ္ဆိုက္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ Web browser မ်ားအေၾကာင္း သိလိုသူမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား browser မ်ားကို download ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ Web browser မ်ားသို႔သာ တိုက္႐ိုက္သြားေရာက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ဆိုသည့္စာသားကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုစဥ္က Microsoft ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ရာတြင္ ဥေရာပသမဂၢက ကုမၸဏီ၏ browser ေစ်းကြက္ရွယ္ယာ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရယူထားမႈအေပၚ ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုလက္ရွိ အခ်ိန္၌ ဥေရာပတြင္ Internet Explorer ေစ်းကြက္ရွယ္ယာ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေတာ့သည္။ Google ၏ Chrome browser ကမူ ဥေရာပတြင္ ေစ်းကြက္ေဝစု ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိလာေၾကာင္း StatCounter ကုမၸဏီမွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Ref: CNET