Holographic Star Projector

Holographic-Star-Projector.jpg

အိမ္သံုး၊ ဆုိင္သံုးအျဖစ္ သံုးႏုိင္ေသာ ေလဆာေရာင္ျခည္အလင္းတန္းကို အသံုးျပဳထားသည့္ mini Laser stagelight တစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ လူ၊ တိရစၧာန္မ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ကင္းေအာင္ Class II Laser အလင္းေရာင္ကို အသုံးျပဳထားသည္။ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္အေနျဖင့္ ေလဆာေရာင္ျခည္သံုး လွပေသာ မီးေရာင္စံုပံုစံမ်ိဳးစံုကို ညအလင္းေရာင္ေအာက္တြင္ ပုံေဖာ္ျပသေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံေဖာ္ျပသေပးျခင္းတြင္ Dynamic Liquid sky, Animated moving stars, cloud formation စသည့္ ပံုစံဒီဇုိင္းမ်ားမွာ လူႀကိဳက္မ်ားသည္။ DC 5 V ကို အသံုးျပဳရၿပီး မ်က္ႏွာၾကက္တြင္ တပ္ဆင္သည္ျဖစ္ေစ၊ စားပြဲတင္ျဖစ္ေစ
စိတ္ႀကိဳက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ မီး၏ လႈပ္ရွားမႈကို စိတ္ႀကိဳက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ၿပီး Auto စနစ္ျဖင့္ သံုးႏုိင္သလို အသံျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏုိင္သည့္ Sound Active စနစ္လည္း ပါဝင္သည္။ Aluminium ကိုယ္ထည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး အသံုးျပဳရ လြယ္ကူသည္။ တန္ဖိုးမွာ က်ပ္ ၂၅,၀၀၀ ျဖစ္သည္။ New Life ဖုန္း ၄၃၁၆၄၆၃၂၊ ၀၉-၂၅၄၇၁၄၁၁၆ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။