Alphawood Foundation မွေပးအပ္မည့္ အႏုပညာ ပညာသင္ဆု

Alphawood.jpg

ယခု အႏုပညာ ပညာသင္ဆုသည္ ခ်ီကာဂိုအေျခစိုက္ Alphawood Foundation မွ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ၿပီး လန္ဒန္ တကၠသုိလ္၊ SQAS ၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အႏုပညာ အကယ္ဒမစ္ပ႐ိုဂရမ္ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္း ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆုတြင္ သင္တန္းေၾကး အျပည့္အဝအျပင္ ေနထုိင္စားေသာက္ စရိတ္္မ်ား၊ သင္တန္းမစမီႏွင့္ အၿပီးတြင္ လန္ဒန္သို႔ အသြားအျပန္ ေလယာဥ္ခရီးစရိတ္၊ ဗီဇာေၾကးမ်ားပါ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ပ႐ိုဂရမ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စာသင္ၾကား၊ သုေတသန ျပဳလုပ္ရင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ နယ္ပယ္ အတြင္း ဗုဒၶႏွင့္ ဟိႏၵဴ အႏုပညာလက္ရာမ်ားကို နားလည္ထိန္းသိမ္းေစရန္ ျဖစ္သည္။ ပ႐ိုဂရမ္ၿပီးဆံုးပါက ပညာ သင္ဆုရွင္မ်ားသည္ အမိေျမသို႔ ျပန္၍ အႏုပညာအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းရန္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သမိုင္းအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပတိုက္မ်ား၊ ျပခန္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ားစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာမွ ပါရဂူတန္းအထိ အတန္းမ်ား အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား သင္တန္းမ်ား၊ Pre-Course Training အတန္းမ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာကို ေရြးခ်ယ္၍ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားမႈ ေအာင္ျမင္ၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာစကားလိုအပ္ခ်က္ရွိသူမ်ား၊ အတန္းမတုိင္ မီႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ လိုအပ္သူမ်ားသည္လည္း အတန္း မတက္ေရာက္မီ အပို Pre-sessional Support ေထာက္ပံ့မႈကို ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ပညာသင္ဆုကို ဘ႐ူႏုိင္း၊ ကေမ႓ာဒီးယား၊ အေရွ႕တီေမာ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လာအို၊ မေလးရွား၊ ျမန္မာ၊ စင္ကာပူ၊ ထုိင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသားမ်ား ေလွ်ာက္ထားရန္ ဖိတ္ေခၚထားသည္။

ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထား ႏုိင္မည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ လိပ္စာ

https://www.soas.ac.uk/registry/scholarships/alphawood.scholarships.html