ေစ်းႏႈန္း သက္သာသည့္ Xiaomi Mi Band ကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ စင္ကာပူ၌ ေရာင္းခ်မည္

Miband.jpg

Xiaomi ကုမၸဏီသည္ သုံးစြဲ သူမ်ားအတြက္ ေစ်းႏႈန္း သက္သာၿပီး ဝတ္ဆင္ႏိုင္ေသာ fitness  tracker Mi Band  ကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္တြင္ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံ၌ ေရာင္းခ် ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

အဆိုပါ Mi Band ကုိ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၉.၉၉ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅.၁၃) ျဖင့္ေရာင္းခ် ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး Fitbit  Zipfitness  tracker ထက္သုံးဆ ပိုမိုသက္သာသည္။ Xiaomi သည္အေစာပုိင္းတြင္ Mi  Band  ကိုတ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌သာ စတင္ေရာင္းခဲ့ၿပီး ယခုအခါတြင္ Xiaomi ၏စင္ကာပူ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ Xiaomi မွထုတ္လုပ္လုိက္သည့္ Mi Band သည္ေရႏွင့္ ဖုန္ဒဏ္ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ၿပီး သုံးစြဲသူမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေျခရာခံေပးျခင္း၊ အိပ္စက္ျခင္းကို ေျခရာခံေပးျခင္း၊ ဖုန္းအဝင္ ေခၚဆိုမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးျခင္းႏွင့္ ရက္ ၃၀ အထိ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ဘက္ထရီ ပါဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း Mi Band ႏွင့္ ၎ app မ်ားသည္ Android ဖုန္းမ်ားျဖင့္သာ အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး Mi 3 ႏွင့္ 4G အေထာက္အပံ့ ပါဝင္ေသာ Redmi Note တို႔ျဖင့္ တြဲဖက္အသုံးျပဳမွသာ feature အားလုံး အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Ref: TechInAsia