ၿဗိတိသ်ွေကာင္စီ၏ EfECT အစီအစဥ္မွ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္

DSC01359.jpg

ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္တြင္ က်ေရာက္ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳ က်င္းပေသာ ၿဗိတိသ်ွေကာင္စီ၏ ပညာေရးေကာလိပ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကား သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္ (The English for Education College Trainers – EfECT) ပေရာဂ်က္အရ ရန္ကုန္ပညာေရး တကၠသိုလ္တြင္ အေျခစိုက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိေသာ  ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း ေလ့က်င့္ေရးမွဴး (teacher trainer) မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ေပးအပ္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက အဆိုပါ တကၠသိုလ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါပြဲကို ရန္ကုန္ပညာေရး တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအာင္မင္း၊ ဒု- ပါေမာကၡခ်ဳပ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္မွ ဌာနမွဴးမ်ား၊ ကထိကမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိသွ်သံအမတ္ႀကီး H.E.Andrew Patrick၊ ယူေက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (DfID) ဌာန အႀကီးအကဲ Gavin McGillivray၊ ယူေကႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား လူမႈဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ (VSO) မွ ဌာေနၫႊန္ၾကားေရးမွဴး Rosemary Arnott၊ ၿဗိတိသ်ွေကာင္ စီ (ျမန္မာ) ၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး Kevin Mackenzie  ႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေလ့က်င့္ေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပး  အပ္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မင္းက အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိသွ်သံအမတ္ႀကီး H.E.Andrew Patrick က အမွာစ ကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ VSO ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ Jane Dennison, Santa Arulanandam, Mark Ulla ႏွင့္ Bob Campbell တို႔အား ယူေကအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (DfID) ဌာန အႀကီးအကဲ Gavin McGillivray ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး Kevin Mackenzie တို႔က ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေနာက္ ယူေကသံအမတ္ႀကီး၊ DfID အႀကီးအကဲ ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး တို႔က EfECT သင္တန္းမွ စာသင္ခန္းတစ္ခုသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာၾကၿပီး သင္တန္းသား ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးကို အေထာက္အပံ့ေပးရန္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ ယူေကဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ David Cameron အား ပန္ၾကားခဲ့ရာမွတစ္ဆင့္ ပညာေရးေကာလိပ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အတြက္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္ (The English for Education College Trainers – EfECT) ပေရာဂ်က္ဟူ၍ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္ ယူေကအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန (DfID) တို႔မွ ပူးေပါင္းပံ့ပိုးေသာ ဤ ၂ ႏွစ္ကာလရွိ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာအား မိခင္ဘာသာအျဖစ္ ေျပာဆိုသူ ဆရာ၊ဆရာမ ၅၀ ဦးတို႔မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားႏွင့္ ပညာေရး တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ အေျခစုိက္ကာ သင္ၾကား ေလ့က်င့္ေပးမည္ ျဖစ္ကာ အဆုိပါ ပေရာဂ်က္၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ စတာလင္ေပါင္ ၄.၂ သန္း (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇ သန္း၊ ျမန္မာက်ပ္ ၇၀ ဘီလီယံ) ခန္႔ကုန္က်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။