RV 77S BLUETOOTH SPEAKER

RV-77S--BLUETOOTH-SPEAKER.jpg

သံစဥ္မ်ားကို အသံအားေကာင္းေကာင္းျဖင့္ နားဆင္ႏိုင္႐ံုသာမက လိုအပ္ပါက ဓာတ္မီးတစ္လံုးလိုပါ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ Bluetooth speaker ျဖစ္သည္။ Bluetooth စနစ္ ပါဝင္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Built in Mic ပါဝင္သည့္အတြက္ သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္းအတြက္သာမကဘဲ ဖုန္းျဖင့္ ခ်ိတ္ထားပါက ဖုန္းပါျပန္လည္ေျပာဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Bluetooth version 2.1+ EDR  ႏွင့္ျဖစ္ၿပီး Audio Frequency 100Hz-20KHz ကို အသံုးျပဳထားသည့္အတြက္ အသံထြက္ကို ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာျဖင့္ နားဆင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ TF/Micro SD card စသည့္ Memory Card မ်ားကို 32 GB အထိ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္္။ Aux Universal 3.5mm Audio Jack ျဖင့္လည္း တြဲဖက္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Play/paus,next/ prev, vol-/vol+ key မ်ား ပါ၀င္သည္။ BL-4C Rechargable 800mAh LI-ON battery ထည့္သြင္း အသံုးျပဳထားသည္။ ႏွစ္နာရီၾကာ အားသြင္းၿပီး ငါးနာရီၾကာျပန္လည္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ တန္ဖိုးမွာ ၂၆,၉၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး Fax ဖုန္း-၂၅၂၆၂၇  ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။