ျပည္ပမွ မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္နည္းပညာ ထုတ္ကုန္ တင္သြင္းမႈ ၂၀၁၅ တြင္ ႏွစ္ဆေက်ာ္ ျမင့္တကá

IMG_5935.jpg

ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ မုိဘုိင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမႈ ပမာဏသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ျမင့္တက္လ်က္ ရိွေနၿပီး လာမည့္  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း၌ ယခုလက္ရိွ ပမာဏထက္ ႏွစ္ဆေက်ာ္ ျမင့္တက္လာႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း အေျခစုိက္ မိုဘုိင္းဖုန္း စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းသံုးသပ္ ၾကသည္။

ျပည္တြင္းသုိ႔ စမတ္ဖုန္းႏွင့္ Tablet မ်ားအျပင္ မုိဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း တင္သြင္းမႈမ်ားက အျခားနည္းပညာ ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားထက္ ပိုမုိမ်ားျပား လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တညီတၫြတ္တည္း ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ လူေနထူထပ္သည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ စမတ္ဖုန္း အသံုးျပဳသူႏႈန္း သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ မုိဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း တင္သြင္းမႈ ပမာဏ တုိးတက္လာရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္အေျခစိုက္ မုိဘိုင္းဖုန္း ဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္ ဖြင့္လွစ္ထားသူ အခ်ဳိ႕ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုဘုိင္းဖုန္း တင္သြင္းမႈသည္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ႏွစ္ဆအထိ ျမင့္တက္လာမည္ဟု Microsoft ကုမၸဏီ၏ တာဝန္ရိွသူ အခ်ဳိ႕က ယခုႏွစ္လယ္ပိုင္းက ျပည္တြင္း၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြ တစ္ခုတြင္ သံုးသပ္ေျပာၾကား ခဲ့ေသးသည္။

နယ္စပ္ေဒသ မ်ားမွေန၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ မုိဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္ကာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး  လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ ႏုိင္ဖြယ္ရိွေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ စံုစမ္းသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူ စုစုေပါင္း ရာခုိင္ႏႈန္း၏ ႏွစ္ဆယ့္ငါး ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူမ်ား ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ႏိုင္ငံျခား ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမွ ေဈးကြက္ကၽြမ္းက်င္ သူမ်ားက သံုးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

“ဒီႏွစ္ထဲမွာ မုိဘိုင္းဖုန္းနဲ႔ တျခားဆက္စပ္ ပစၥည္းေတြ ပိုဝင္လာတယ္။ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာေတြ အၿပိဳင္အဆုိင္ ျဖစ္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း မုိဘိုင္းဖုန္းနဲ႔ ဆက္စပ္ပစၥည္းေတြ ျပည္တြင္းကို ဝင္ေရာက္လာတဲ့ ႏႈန္းကပိုျမင့္တက္လာတဲ့ သေဘာပါ။ လာမယ့္ႏွစ္ေတြဆုိ ဒီထက္ပိုၿပီး တုိးတက္လာေတာ့မွာပါ” ဟု လူႀကီးမင္း မုိဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုင္မွ တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး အစရိွသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား အပါအဝင္ အျခားနယ္ၿမိဳ႕မ်ားရိွ မုိဘိုင္းဖုန္း ေရာင္းခ်သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၿပီးခဲ့သည့္လ အနည္းခန္႔မွ စတင္ကာ ေဈးကြက္ျမႇင့္တင္ရန္ အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳႏုိင္သူ ၁၇ သန္း ရိွလာၿပီျဖစ္ၿပီး ယင္းအနက္မွ ထက္ဝက္ခန္႔သည္ မုိဘုိင္းဖုန္းျဖင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။