အဆင့္ျမင့္ အေ​ဝးၾကည့္မွန္ေျပာင္း

scope.jpg

ပြင့္လင္းရာသီ ဘုရားဖူး၊ အပန္းေျဖခရီး၊ ေတာင္တက္၊ ငွက္ၾကည့္ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္သလို အေပ်ာ္တမ္း မဟုတ္ဘဲ လုပ္ငန္းသုံုးျဖစ္သည့္ ငါးကန္၊ ေဘာလံုးပြဲ၊ အားကစားနည္းမ်ိဳးစံု စေသာေနရာမ်ိဳးမ်ားတြင္ပါ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အေဝးၾကည့္မွန္ေျပာင္းျဖစ္သည္္။ လူသိမ်ားေသာ Bushnell အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး အကြာအေဝး သံုးမုိင္ေလာက္အထိ ေကာင္းေကာင္းၾကည့္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ မွန္ဘီလူးကို ေနတည့္တည့္ ထိုးေနေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ျမင္ကြင္းေကာင္းေကာင္းေပၚေအာင္ Super multi coated အမ်ိဳးအစားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး အၾကမ္းခံ၊ ထိခုိက္ခံႏုိင္ေအာင္ အျပင္ဘက္ကို Rubber coated ကိုယ္ထည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။ မွန္ဘီလူးဆြဲအား 16×40 နဲ႔ 26×40 ႏွစ္မ်ိဳးရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ၾကည့္ႏုိင္ေသာ အကြာအေဝးအလုိက္ မွန္ဘီလူးပါဝါ ကြာမည္ျဖစ္သည္။ လိုသလို Focus ခ်ိန္ႏုိင္ၿပီး အရြယ္အစား ေသးငယ္ေပါ့ပါးသည္။ ခရီးေဆာင္အတြက္ လြယ္ႀကိဳးပါဝင္သလို သားေရအိတ္ ပါဝင္သည့္အတြက္ သိမ္းရ အဆင္ေျပေစမည္ ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးမွာ က်ပ္ ၅၀,၀၀၀ ဝန္းက်င္ျဖစ္ၿပီး Ever Fine ဖုန္း ၃၈၇၆၄၀၊ ၃၇၈၁၈၄ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။